Mời họp
Thứ hai 24/1/2022
Chuẩn bị điều kiện phục vụ HN trực tuyến toàn tỉnh Khai mạc 13h30' - Ngày 26/01/2015(thứ Hai)
 
Ngày 22/01/2015, Trung tâm Tin học và Công báo tỉnh ban hành Công văn số 03/TT.THCB về việc phục vụ họp trực tuyến.
 
13h30' ngày 26/01/2015 (thứ Hai), UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến giữa tỉnh với các huyện, thành phố triển khai nhiệm vụ công tác thanh tra năm 2015.
  
Trung tâm Tin học & Công báo - Văn phòng UBND tỉnh đề nghị Viễn thông tỉnh Lai Châu, Văn phòng UBND các huyện, thành phố phối hợp chuẩn bị phương tiện và các nguồn lực, đảm bảo vận hành hệ thống với chất lượng âm thanh, hình ảnh tốt nhất phục vụ Hội nghị.
   
Việc kiểm tra và vận hành thử nghiệm toàn hệ thống sẽ thực hiện vào lúc 14h00’ (Chủ nhật) ngày 25/01/2015 và kiểm tra lại vào 13h00' ngày 26/01/2015. Đề nghị đại diện các đơn vị liên quan và cán bộ kỹ thuật có mặt để thử nghiệm, vận hành, chuẩn bị tốt cho Hội nghị chính thức.
   
Tại các điểm cầu chỉ treo Maket: Tên huyện… Vd:  HUYỆN SÌN HỒ
   
Không bố trí hoa, đặt nước tại phòng họp. Đề nghị Viễn thông tỉnh Lai Châu thông báo danh sách cán bộ kỹ thuật phục vụ cuộc họp tại các điểm cầu cho Trung tâm Tin học và Công báo – Văn phòng UBND tỉnh và UBND các huyện, thành phố để các đơn vị chủ động bố trí cán bộ phối hợp.
  
Tài liệu phục vụ họp (nếu có) được gửi vào hộp thư công vụ (…@chinhphu.vn) đã cấp cho các đơn vị và đăng tải trên mục Tài liệu Hội nghị Trang thông tin điện tử Văn phòng UBND tỉnh vpubnd.laichau.gov.vn
  
Thông tin liên quan khi cần liên hệ: Trung tâm Tin học & Công báo - Văn phòng UBND tỉnh (SĐT: 02313.876.460, ĐTDĐ: 0918.186.355) .
 
Minh Tiến
 print   send mail