Văn phòng UBND tỉnh
Thứ hai 15/8/2022
Phát động thi đua năm 2015
 
Tại hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác năm 2015, Đồng chí Nguyễn Ngọc Vinh - Chánh Văn Phòng UBND tỉnh có bài Phát động thi đua quan trọng. Trang thông tin điện tử Văn phòng xin đăng toàn văn bài phát động.
 
Trong năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, lãnh đạo Văn phòng, cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, hăng hái hưởng ứng các phong trào thi đua, khắc phục mọi khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ, kế hoạch được giao; làm tốt nhiệm vụ tham mưu, giúp việc, phục vụ cho Thường trực UBND tỉnh trong việc chỉ đạo, điều hành thực hiện chương trình công tác năm 2014 góp phần vào sự phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng của tỉnh.
  
Phát huy những thành tích và kết quả đã đạt được, tạo khí thế, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2015; lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp và Đại hội Thi đua Tỉnh Lai châu tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX, 70 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9, 40 năm giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước, đặc biệt là Kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Văn phòng cơ quan hành chính Nhà nước. Văn phòng UBND tỉnh phát động phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ trên các mặt công tác năm 2015 với chủ đề “Đẩy mạnh phong trào thi đua, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, lập thành tích cao nhất chào mừng Đại hội Đảng các cấp, Kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Văn phòng cơ quan hành chính Nhà nước”.
  
Trong đó tập trung vào các nhiệm vụ chủ yếu sau:
   
1. Tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu, giúp việc UBND, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh trong chỉ đạo, điều hành thực hiện toàn diện chương trình công tác, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 của UBND tỉnh.
   
Tổng hợp, nắm chắc tình hình, tiến độ triển khai, thực hiện nhiệm vụ của các sở, ngành, địa phương để báo cáo, tham mưu kịp thời Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh trong giao ban tuần, tháng. Tập trung “Nghiên cứu sâu, tham mưu chắc”, trong đó: Chú trọng nghiên cứu các văn bản chỉ đạo của Trung ương; các Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND để chủ động phối hợp với các ngành, giúp lãnh đạo Văn phòng thẩm định các Báo cáo, Đề án đảm bảo chất lượng, thời gian, trình các phiên họp UBND tỉnh hàng tháng. Tham mưu xây dựng các Chương trình, Đề án triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, các ngành chức năng chuẩn bị tốt các nội dung trình Ban Thường vụ, BCH Đảng bộ, kỳ họp của HĐND tỉnh, các yêu cầu giải trình của Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh.
   
2. Tổ chức thực hiện tốt công tác tiếp công dân và tham mưu giúp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện lịch tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo theo quy định với phương châm “Vừa đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân vừa giữ nghiêm pháp luật, kỷ cương hành chính”.
   
3. Không ngừng đổi mới công tác văn thư  - lưu trữ, in ấn, phát hành văn bản, tài liệu theo hướng công khai, nhanh, tiết kiệm, hiệu quả đúng tiêu chuẩn ISO 9001:2008. Tiếp tục triển khai, từng bước đồng bộ phần mềm quản lý và xử lý hồ sơ công việc Tdoffice tại cơ quan Văn  phòng.
    
4. Đảm bảo kinh phí và các điều kiện phục vụ tốt việc đón tiếp khách đến thăm, làm việc với tỉnh; phương tiện, cơ sở vật chất, kinh phí phục vụ tốt điều kiện làm việc, công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng, cán bộ, công chức, viên chức.
   
5. Tiếp tục nâng cao chất lượng tin, bài, công tác biên tập, in ấn, phát hành Công báo, Trang Thông tin điện tử của Văn phòng, phản ánh đầy đủ, kịp thời, chính xác hoạt động chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh và hoạt động của Văn phòng.
  
  Để phong trào thi đua có ý nghĩa thiết thực, đạt hiệu quả yêu cầu các Phòng, Trung tâm, các đoàn thể, căn cứ vào nhiệm vụ của đơn vị, bám sát nhiệm vụ chính trị, cụ thể hoá các mục tiêu thi đua và tuyên truyền tới tất cả công chức, viên chức, các đoàn viên tự nguyện đăng ký và tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua do các cấp, ngành phát động; tổ chức đăng ký thi đua với các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cụ thể cho tập thể và cá nhân.
  
Phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, tận tụy, chu đáo, tôi kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Văn phòng nỗ lực phấn đấu, giữ vững kỷ cương, nguyên tắc, khắc phục mọi khó khăn, tích cực hưởng ứng phong trào thi đua, lập thành tích, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của cơ quan Văn phòng năm 2015.
 
Thu Hoài
 print   send mail