Tin tức sự kiện
Thứ tư 19/1/2022
Hội nghị tổng kết công tác Dân tộc năm 2014 triển khai nhiệm vụ năm 2015
 
Hội nghị được Ban Dân tộc tỉnh tổ chức chiều ngày 19/01. Đồng chí Vương Văn Thành- Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Tống Thanh Bình – Trưởng Ban dân tộc chủ trì hội nghị.
 

 Đồng chí Vương Văn Thành - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy- Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị.
   
Năm 2014 mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, song ban dân tộc tỉnh đã đạt được một số kết quả quan trọng trên các lĩnh vực; nhiều chính sách, nguồn lực hỗ trợ vùng dân tộc thiểu số được tiếp tục thực hiện; đời sống vật chất tinh thần của đồng bào từng bước được cải thiện; kết cấu hạ tầng tiếp tục được tăng cường, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vùng đồng bào dân tộc cơ bản ổn định và được giữ vững; tình hình di dịch cư tự do giảm về số lượng và tính chất. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 27,22% xuống còn 23,72; cận nghèo giảm từ 8,71% xuống còn 6,55%.
  
 Bên cạnh kết quả đạt được, việc triển khai, thực hiện công tác dân tộc năm 2014 tỉnh Lai Châu còn những khó khăn, hạn chế đó là: Tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo còn cao; trình độ phát triển kinh tế văn hoá xã hội so với mặt bằng chung còn thấp; hạ tầng cơ sở vùng dân tộc nhất là các xã, thôn bản đặc biệt khó khăn còn thấp kém chưa đáp ứng với nhu cầu.
 
Nhiệm vụ trong tâm năm 2015 được Ban Dân tộc xác định là: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc nhận thức sâu sắc các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về các chương trình, chính sách dân tộc; Tăng cường theo dõi, nắm bắt tình hình, diễn biến tư tưởng, tâm tư nguyện vọng của người dân; kịp thời phát hiện, phối hợp cùng với các cơ quan liên quan trong việc phòng, ngăn chặn tình trạng di cư tự do, những vấn đề bức sức trong vùng đồng bào. Tiếp tục thực hiện tốt các chương trình, chính sách đầu tư của Đảng và Nhà nước đối với vùng đồng bào các dân tộc, nhất là chương trình 135, đề án phát triển kinh tế đối với đồng bào dân tộc La Hủ, Mảng Cống, chính sách định canh định cư;…
 
 Để thực hiện hoàn thành nhiệm vụ trọng tâm năm 2015, Ban Dân tộc đã đề ra 6 giải pháp. Trong đó sẽ chú trọng, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng đối với cán bộ, công chức làm công tác dân tộc; tổ chức phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng các ngày kỷ niệm lớn của đất nước, của tỉnh; Đẩy mạnh chỉ đạo thực hiện có hiệu quả kế hoạch cải cách hành chính;…
  
Thảo luận tại hội nghị các đại biểu nhất trí với báo cáo đồng thời đề nghị tỉnh  sớm bố trí, phân bổ nguồn vốn trên cơ sở phân kỳ thực hiện hàng năm, xem xét thu gọn các chương trình chính sách tránh sự chồng chéo, thực hiện hiệu quả thấp; Xem xét, ban hành hệ thống các chỉ tiêu thống kê về dân tộc nhằm đảm bảo sự thống nhất, kịp thời trong tổng hợp các chỉ số phát triển vùng dân tộc thiểu số.
 
Phát biểu tại hội nghị đồng chí Vương Văn Thành- Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đánh giá cao những kết quả mà Ban Dân tộc tỉnh và Phòng Dân tộc các huyện, thành phố đạt được trong năm qua. Đồng chí yêu cầu thời gian tới Công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh cần tập trung: chủ động triển khai và thực hiện có hiệu quả mọi nhiệm vụ của ngành theo lộ trình đã được xây dựng; tiếp tục tranh thủ tích cực, tối đa sự lãnh đạo, chỉ đạo cấp trên; tăng cường và mở rộng công tác phối kết hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương liên quan để tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi tự lực phát triển kinh tế đời sống, xây dựng văn hóa xã hội và bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vùng biên giới, tại nơi cư trú; phát huy tích cực vai trò của già làng, trưởng bản, người có uy tín trong vận động quần chúng hòa vào công cuộc đổi mới; tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra việc tổ chức thực hiện các chương trình, chính sách, dự án đầu tư cho vùng dân tộc…   
 
Thu Hoài
 print   send mail