Mời họp
Thứ tư 19/1/2022
Giấy mời số 13/GM-UBND, Khai mạc lúc 08h00’ (thứ Năm) – Ngày 22/01/2015,
 
Cập nhật 10:30’ ngày 19/01/2015.
Ngày 19/01/2015, UBND tỉnh ban hành Giấy mời số 13/GM-UBND mời dự họp trực tuyến.
 
Nội dung:
 
Hội nghị trực tuyến với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội triển khai công tác lao động, người có công và xã hội năm 2015.
 
Thành phần:
 
Đại diện Thường trực HĐND tỉnh, Thường trực UBND tỉnh; Đại diện lãnh đạo UB MTTQVN tỉnh.
 
Đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT, Nội vụ, Hội Nông dân tỉnh.
 
Lãnh đạo Sở LĐTBXH và đại diện lãnh đạo các phòng, trung tâm của Sở.
 
Phóng viên: Báo Lai Châu, Đài PT-TH tỉnh, Cổng TTĐT tỉnh.
 
Thời gian: khai mạc 08h00’ (thứ Năm) – ngày 22/01/2015.
 
Địa điểm: Phòng họp trực tuyến UBND tỉnh, tầng 2, nhà B.
 
Minh Tiến
 print   send mail