Mời họp
Thứ hai 24/1/2022
Chuẩn bị điều kiện phục vụ 02 phiên họp trực tuyến toàn tỉnh vào ngày 19/01 và 20/01/2015
 
Ngày 16/01, Trung tâm Tin học và Công báo tỉnh ban hành Công văn số 02/TTTHCB về việc phục vụ họp trực tuyến.
  
Chiều ngày 19/01 và sáng ngày 20/01, UBND tỉnh sẽ tổ chức 02 cuộc Hội nghị trực tuyến giữa UBND tỉnh với các huyện, thành phố trong tỉnh, cụ thể:
 
14h00' ngày 19/01/2015: Hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác dân tộc 2014, triển khai nhiệm vụ 2015.
 
08h00' ngày 20/01/2015: Hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác đảm bảo trật tự ATGT năm 2014, triển khai nhiệm vụ 2015.
     
Trung tâm Tin học & Công báo tỉnh - Văn phòng UBND tỉnh đề nghị Viễn thông tỉnh Lai Châu, Văn phòng UBND các huyện, thành phố phối hợp chuẩn bị phương tiện và các nguồn lực, đảm bảo vận hành hệ thống với chất lượng âm thanh, hình ảnh tốt nhất phục vụ Hội nghị.
  
Việc kiểm tra và vận hành thử nghiệm toàn hệ thống sẽ thực hiện vào lúc 14h00’ (Chủ nhật) ngày 18/01/2015 và kiểm tra lại vào 11h30' ngày 19/01/2015. Đề nghị đại diện các đơn vị liên quan và cán bộ kỹ thuật có mặt để thử nghiệm, vận hành, chuẩn bị tốt cho Hội nghị chính thức.
  
Tại các điểm cầu chỉ treo Maket: Tên huyện… Vd:  HUYỆN SÌN HỒ
  
Không bố trí hoa, đặt nước tại phòng họp. Đề nghị Viễn thông tỉnh Lai Châu thông báo danh sách cán bộ kỹ thuật phục vụ cuộc họp tại các điểm cầu cho Trung tâm Tin học và Công báo – Văn phòng UBND tỉnh và UBND các huyện, thành phố để các đơn vị chủ động bố trí cán bộ phối hợp.
  
Tài liệu phục vụ họp (nếu có) được gửi vào hộp thư công vụ (…@chinhphu.vn) đã cấp cho các đơn vị và đăng tải trên mục Tài liệu Hội nghị Trang thông tin điện tử Văn phòng UBND tỉnh vpubnd.laichau.gov.vn
   

Thông tin liên quan khi cần liên hệ: Trung tâm Tin học & Công báo - Văn phòng UBND tỉnh (SĐT: 02313.876.460, ĐTDĐ: 0918.186.355).

 
Minh Tiến
 print   send mail