Mời họp
Thứ tư 19/1/2022
(HỎA TỐC) Giấy mời họp số 11/GM-UBND, Khai mạc 08h00’ (thứ Hai) - Ngày 19/01/2015
 
Cập nhật 10:00’ ngày 16/01/2015
(HỎA TỐC) Ngày 16/01/2015, UBND tỉnh ban hành Giấy mời số 11/GM-UBND mời dự họp.
 
Nội dung:
 
Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2014, triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2015 của ngành Giao thông Vận tải.
  
Thành phần:
  
Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh;
 
Đại diện Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
 
Sở Giao thông Vận tải: Giám đốc Sở, các Phó Giám đốc Sở và Trưởng các phòng thuộc Sở;
 
Đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công thương, Nông nghiệp và PTNT, Xây dựng, Công an tỉnh;
 
Đại diện Ban QLDA Sở Giao thông Vận tải;
 
Văn phòng UBND tỉnh: Đại diện lãnh đạo và chuyên viên theo dõi khối;
 
Phóng viên: Báo Lai Châu, Đài PTTH tỉnh, Cổng TTĐT tỉnh.
     
Thời gian: ½ ngày, khai mạc 08h00’ (thứ Hai) – ngày 19/01/2015.
 
Địa điểm: Phòng họp trực tuyến UBND tỉnh, tầng 2, nhà B.
 
Giao Sở Giao thông Vận tải chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị nội dung ý kiến phát biểu của UBND tỉnh tại Hội nghị, gửi về VP UBND tỉnh trước ngày 16/01/2015; in ấn tài liệu (nếu có) gửi đại biểu dự Hội nghị.
 
Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông Vận tải chuẩn bị các điều kiện cần thiết để phục vụ Hội nghị.
 
Minh Tiến
 print   send mail