Thông báo ý kiến TT UBND tỉnh
Thứ hai 24/1/2022
Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp ngày 12/01/2015
 
Ngày 13/01, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 02/TB-UBND, Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp giao ban Thường trực UBND tỉnh ngày 12/01/2015.
                                                                              
Ngày 12/01/2015, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp giao ban Thường trực UBND tỉnh. Dự phiên họp có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh và Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh. Sau khi nghe đồng chí Chánh Văn phòng UBND tỉnh báo cáo và ý kiến của các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:
  
  1. Giao Văn phòng UBND tỉnh tham mưu Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh trình Thường trực Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho chủ trương các công việc sau:
  
 - Kế hoạch thăm hỏi các gia đình chính sách, người có công; các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã nghỉ chế độ; các cơ quan, đơn vị trực và làm nhiệm vụ trong dịp Tết; các đảng viên 60 năm tuổi đảng và hỗ trợ các hộ nghèo không có khả năng ăn tết.
  
 - Phương án giao đất có thu tiền sử dụng đất cho cán bộ, công nhân viên chức, người lao động thuộc các phòng, ban, cơ quan trên địa bàn huyện Nậm Nhùn
  
- Phương án giao đất có thu tiền sử dụng đất cho các đối tượng cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang không đủ điều kiện giao đất theo quy định tại Quyết định số 78/QĐ-UB năm 2005 và Quyết định số 32/QĐ-UBND năm 2007 của UBND tỉnh; phương án xử lý đất dôi dư trên địa bàn thành phố Lai Châu.
- Thành lập Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Lai Châu.
- Tổ chức bắn pháo hoa đêm giao thừa xuân Ất Mùi 2015.
   
2. Về việc quản lý đất đai trên địa bàn thành phố:
   
Để tăng cường công tác quản lý đất đai trên địa bàn thành phố Lai Châu theo quy định, đồng thời tạo điều kiện để các doanh nghiệp, nhà đầu tư có nhu cầu sử dụng đất để phục vụ sản xuất kinh doanh được thuận lợi, giao đồng chí Lê Trọng Quảng chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, UBND thành phố tham mưu UBND tỉnh theo hướng:
  
 - Đối với các doanh nghiệp đã hoàn thành các thủ tục về giao đất, cho thuê đất và đã được UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: Yêu cầu tăng cường kiểm tra và xử lý vi phạm theo quy định.
  
- Đối với các doanh nghiệp đã được UBND tỉnh quyết định giao, cho thuê đất, đã ký hợp đồng thuê đất và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính: Yêu cầu tiếp tục hoàn thiện các thủ tục theo quy định.
  
 - Đối với các doanh nghiệp đã được UBND tỉnh chấp thuận địa điểm nhưng chưa làm thủ tục tiếp theo: Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, UBND thành phố rà soát, trường hợp đất chưa đưa vào sử dụng và phù hợp với quy hoạch thì thông báo cho các doanh nghiệp thực hiện lại các thủ tục theo quy định, thời gian hoàn thiện thủ tục trước ngày 30/4/2015. Quá thời hạn trên, nếu doanh nghiệp không làm thủ tục, coi như doanh nghiệp không còn nhu cầu sử dụng đất tại địa điểm đã được giới thiệu.
  
 - Đối với các doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng đất (ngoài các trường hợp nêu trên): Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan căn cứ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch đô thị... tiếp tục tham mưu UBND tỉnh thực hiện theo Luật đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn, quy định hiện hành.
 
Thu Hoài
 print   send mail