Thông báo ý kiến TT UBND tỉnh
Thứ tư 19/1/2022
Kết luận của Phó CT UBND tỉnh tại buổi làm việc với các DN vận tải hành khách trên địa bàn tỉnh
 
Ngày 13/01/2015,UBND tỉnh ban hành Thông báo số 03 /TB-UBND, Kết luận của đồng chí Nguyễn Chương – Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với các doanh nghiệp vận tải hành khách trên địa bàn tỉnh.
  
Trong thời gian qua, Liên Bộ: Tài chính – Công Thương đã 13 lần điều chỉnh giá xăng, 19 lần điều chỉnh giá dầu (trong đó xăng: 5 lần tăng giá, 8 lần giảm giá; dầu diezen: 4 lần tăng giá, 15 lần giảm giá); như vậy qua các lần điều chỉnh, giá xăng, dầu hiện nay đã giảm mạnh so với thời điểm cuối năm 2013. Tuy nhiên qua khảo sát đánh giá chung cho thấy mặc dù giá nhiên liệu đầu vào giảm mạnh, nhưng một số đơn vị kinh doanh vận tải vẫn chưa thực hiện kê khai và điều chỉnh giá cước vận tải phù hợp hoặc đã kê khai nhưng chưa thực hiện áp dụng giá cước theo đăng ký.
  
Ngày 13/01/2015, đồng chí Nguyễn Chương - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện các Sở, Ngành: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông Vận tải, Văn phòng UBND tỉnh có buổi làm việc với các doanh nghiệp tham gia kinh doanh vận tải hành khách, taxi (gọi chung là các doanh nghiệp vận tải hành khách) về giá cước vận tải hành khách trên địa bàn tỉnh.
   
Sau khi nghe đại diện lãnh đạo các Sở: Tài chính, Giao thông Vận tải; Giám đốc Bến xe khách tỉnh Lai Châu báo cáo tình hình thực hiện việc đăng ký, và kê khai lại giá cước vận tải hành khách khi có sự biến động lớn về giá xăng dầu; ý kiến tham gia của các doanh nghiệp vận tải hành khách trên địa bàn tỉnh; đồng chí Nguyễn Chương – P.Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến kết luận:
  
Trong những năm qua cùng với sự phát triển ngày càng nhanh về kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh, ngành giao thông vận tải đã tham gia, đóng góp đáng kể vào sự phát triển đó, trong đó riêng lĩnh vực vận tải được đánh giá ngày càng an toàn, thuận tiện, chất lượng ngày càng nâng cao về cơ bản đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân trong tỉnh.
  
 Để tiếp tục tăng cường kiểm soát hoạt động vận tải trên địa bàn tỉnh nói chung, công tác quản lý giá cước vận tải trên địa bàn tỉnh nói riêng, đặc biệt trong giai đoạn Tết Âm lịch và các ngày lễ lớn năm 2015 khi nhu cầu vận chuyển hành khách tăng cao, đảm bảo giá cước vận tải điều chỉnh phù hợp khi giá nhiên liệu đã giảm nhiều, đảm bảo quyền lợi của hành khách, góp phần giảm giá thành các sản phẩm hàng hoá và dịch vụ khác, đồng chí Nguyễn Chương – P.Chủ tịch UBND yêu cầu:
   
1. Đối với các doanh nghiệp vận tải (gồm 07 doanh nghiệp xe khách, 05 doanh nghiệp taxi):
   
- Yêu cầu tất cả các doanh nghiệp tính toán lại giá thành vận tải, thực hiện kê khai lại và điều chỉnh giá cước vận tải của đơn vị gửi Sở Tài chính thẩm định xong trước ngày 15/01/2015.
 
- Từ ngày 15/01/2015, sau khi thực hiện kê khai lại giá cước, yêu cầu các doanh nghiệp tổ chức thực hiện nghiêm túc, công khai đúng với giá cước đã đăng ký với cơ quan nhà nước.
   
 2. Đối với Sở Tài chính:  
  
Chủ trì, phối hợp với các doanh nghiệp vận tải hành khách trong thẩm định kê khai giá cước của doanh nghiệp đảm bảo kịp thời, chính xác, phù hợp với điều kiện thực tế hiện nay. Thời gian thực hiện xong trước ngày 15/01/2015.
 
 Phối hợp với Sở Giao thông Vận tải thường xuyên kiểm tra việc thực hiện của các doanh nghiệp theo giá cước vận tải đã đăng ký từ thời điểm ngày 15/01/2015 trở đi và xử lý vi phạm (nếu có) theo đúng quy định của pháp luật.         
  
 - Chủ động đôn đốc các doanh nghiệp thực hiện lại việc kê khai lại giá cước vận tải khi xuất hiện những biến động lớn ảnh hưởng đến giá thành vận tải.
   
 3. Bến xe khách tỉnh Lai Châu:
 
- Thực hiện niêm yết kịp thời, công khai giá vé của các doanh nghiệp đã đăng ký ngay từ ngày 15/01/2015, đồng thời trong quá trình tổ chức thực hiện nếu phát hiện sự bất hợp lý về giá cước vận tải của các doanh nghiệp, kịp thời báo cáo, phản ánh về Sở Giao thông Vận tải, Sở Tài chính.
 
- Yêu cầu doanh nghiệp vận tải hành khách in giá vé trên vé bán của đơn vị.
   
 4. Sở Giao thông Vận tải:
  
- Tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, đăng kiểm phương tiện, quản lý người và phương tiện vận tải theo đúng quy định hiện hành.
  
- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Bến xe khách tỉnh kiểm tra tình hình thực hiện của các doanh nghiệp theo giá cước vận tải đã cam kết. Từ ngày 15/01/2015 trở đi nếu doanh nghiệp vận tải hành khách nào chưa thực hiện việc kê khai lại và điều chỉnh giá cước vận tải của đơn vị hoặc chưa thực hiện theo giá cước mới đã cam kết thì yêu cầu đơn vị tạm dừng hoạt động tới khi doanh nghiệp thực hiện nghiêm chỉnh các nội dung trên.
   
- Thông báo nội dung thông báo kết luận tới các doanh nghiệp vận tải hành khách.
 
Thu Hoài
 print   send mail