Mời họp
Thứ hai 24/1/2022
Giấy mời họp số 05/GM-UBND, Khai mạc 08h00’ (thứ Ba) - Ngày 27/01/2015
 
Cập nhật, 17:00’ ngày 08/01/2015
Ngày 09/01/2015, UBND tỉnh ban hành Giấy mời số 05/GM-UBND mời dự họp.
 
Nội dung:
 
Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác đối ngoại địa phương năm 2014, do đồng chí Phạm Bình Minh – Phó Thủ tướng Chính phủ - Bộ trưởng Bộ Ngoại giao chủ trì.
  
Thành phần:
  
Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh;
 
Đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Công thương, BQL Khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh, Công an tỉnh, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh;
 
Sở Ngoại vụ: Lãnh đạo, Trưởng các phòng chuyên môn;
 
UBND các huyện biên giới: Phong Thổ, Mường Tè, Nậm Nhùn, Sìn Hồ: Đại diện lãnh đạo UBND, 01 chuyên viên theo dõi công tác đối ngoại;
 
Chuyên viên Nội chính Văn phòng UBND tỉnh;
  
Thời gian: ½ ngày, khai mạc 08h00’ (thứ Ba) – ngày 27/01/2015.
 
Địa điểm: Phòng họp trực tuyến UBND tỉnh, tầng 2, nhà B.
 
Giao Sở Ngoại vụ phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị các điều kiện cần thiết phục vụ Hội nghị.
 
Minh Tiến
 print   send mail