Mời họp
Thứ hai 24/1/2022
Giấy mời họp số 04 /GM-UBND, Khai mạc vào hồi 13g30', Ngày 14/01/2015
 
                                            Cập nhật, 16:40’ ngày 09/01/2015
Ngày 09/01/2015, UBND tỉnh ban hành Giấy mời số 04/GM-UBND mời dự họp.
 
  
Nội dung:
  
Dự Hội nghị tổng kết công tác Quân sự - Quốc phòng địa phương năm 2014; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2015.
                                           
1. Thành phần:
 
- Đại diện Thường trực Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; 
  
- Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh;
  
- Đại biểu Quân khu 2: Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu; Thủ trưởng Bộ Tham mưu Quân khu; Đại biện BCĐ phong trào “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” Quân khu2".
  
- Đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh (Danh sách đại biểu dự họp kèm theo) ;
 
- Bộ CHQS tỉnh:
 
+ Thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh;
 
+ Các phòng: Tham mưu, Chính trị, Hậu cần, Kỹ thuật: Trưởng phòng,  Trưởng các Ban, sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp giữ chức vụ sỹ quan;
 
- Đại biểu các đơn vị: Đoàn 356, Trường Quân sự, Trung đoàn 880: Đoàn trưởng Đoàn 356, Hiệu trưởng Trường Quân sự, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 880; Chính ủy, Chủ nhiệm HC-KT các đơn vị;
 
- UBND các huyện, thành phố: Đại diện lãnh đạo UBND, Chỉ huy trưởng, Chính trị viên, Chủ nhiệm Hậu cần - Kỹ thuật - Ban CHQS các huyện, thành phố.
 
2. Thời gian: 1/2 ngày, khai mạc vào hồi 13g30', ngày 14/01/2015.
  
3. Địa điểm: Hội trường Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.
 
Thu Hoài
 print   send mail