Mời họp
Thứ bảy 2/7/2022
Giấy mời họp số 03/GM-UBND, Khai mạc 08h00’ (thứ Hai) - Ngày 12/01/2015
 
Cập nhật, 17:00’ ngày 08/01/2015
Ngày 08/01/2015, UBND tỉnh ban hành Giấy mời số 03/GM-UBND mời dự họp.
 
Nội dung:
 
Dự họp triển khai một số nhiệm vụ về công tác tôn giáo trong thời gian tới, cuộc họp do đồng chí Tống Thanh Hải – Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì.
  
Thành phần:
  
Đ/c Tống Thanh Hải – Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
  
Đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành, đoàn thể: Nội chính Tỉnh ủy, Dân vận Tỉnh ủy, Tuyên giáo Tỉnh ủy, Tổ chức Tỉnh ủy, Dân tộc tỉnh, Ủy ban MTTQVN tỉnh, Nội vụ, Tài chính, Văn hóa TTDL, Công an tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh, BCH QS tỉnh, Hội LHPN tỉnh, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh;
  
Thời gian: ½ ngày, khai mạc 08h00’ (thứ Hai) – ngày 12/01/2015.
 
Địa điểm: Phòng họp UBND tỉnh, tầng 3, nhà B.
 
Giao Sở Nội vụ sao gửi tài liệu, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị các điều kiện cần thiết phục vụ cuộc họp.
 
 
Minh Tiến
 print   send mail