Mời họp
Thứ hai 24/1/2022
Giấy mời họp số 02/GM-UBND, khai mạc 08h00’ (Thứ Sáu) - ngày 16/01/2015
 
Cập nhật, 08:00’ ngày 08/01/2015
Ngày 07/01/2015, UBND tỉnh ban hành Giấy mời số 02/GM-UBND mời dự họp.
 
Nội dung:
 
Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2014, triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2015 của ngành Xây dựng.
  
Thành phần:
  
Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh;
 
Sở Xây dựng: Giám đốc Sở, các Phó Giám đốc Sở và Trưởng các phòng thuộc Sở;
 
Đại diện lãnh đạo các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công thương, Nông nghiệp và PTNT, Giao thông Vận tải;
 
Giám đốc Trung tâm tư vấn và kiểm định chất lượng công trình xây dựng tỉnh;
 
Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng và Cấp nước Lai Châu;
 
Văn phòng UBND tỉnh: Đại diện lãnh đạo và chuyên viên theo dõi khối;
    
Phóng viên: Báo Lai Châu, Đài PTTH tỉnh, Cổng Thông tin điện tử tỉnh.
  
Thời gian: ½ ngày, khai mạc 08h00’ (thứ Sáu) – ngày 16/01/2015.
 
Địa điểm: Phòng họp trực tuyến UBND tỉnh, tầng 2, nhà B.
 
Giao Xây dựng chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị nội dung ý kiến phát biểu của UBND tỉnh tại Hội nghị, gửi về VP UBND tỉnh trước ngày 12/01/2015; in ấn tài liệu (nếu có) gửi đại biểu dự Hội nghị.
 
Minh Tiến
 print   send mail