Mời họp
Thứ tư 19/1/2022
Chuẩn bị điều kiện phục vụ phiên họp trực tuyến toàn tỉnh vào ngày 13/01/2015
 

Ngày 06/01/2015, Trung tâm Tin học và Công báo tỉnh ban hành Công văn số 01/TTTHCB về việc phục vụ họp trực tuyến.

   

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Lai Châu về việc tổ chức Hội nghị triển khai công tác ngành Lao động – TB&XH; công tác xóa đói, giảm nghèo năm 2015; sơ kết 5 năm thực hiện Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo hình thức trực tuyến.

 
Tại các điểm cầu truyền hình trực tuyến: Văn phòng UBND tỉnh và 08 điểm cầu tại Văn phòng UBND các huyện, thành phố vào lúc 08h00’ ngày 13 tháng 01 năm 2015.
  

Trung tâm Tin học & Công báo - Văn phòng UBND tỉnh đề nghị Viễn thông tỉnh Lai Châu, Văn phòng UBND các huyện, thành phố phối hợp chuẩn bị phương tiện và các nguồn lực, đảm bảo vận hành hệ thống với chất lượng âm thanh, hình ảnh tốt nhất phục vụ Hội nghị.

  
Việc kiểm tra và vận hành thử nghiệm toàn hệ thống sẽ thực hiện vào lúc 14h00’ ngày 12/01/2015. Đề nghị đại diện các đơn vị liên quan và cán bộ kỹ thuật có mặt để thử nghiệm, vận hành, chuẩn bị tốt cho Hội nghị chính thức.

 
Tại các điểm cầu chỉ treo Maket: Tên huyện… Vd: (UBND HUYỆN THAN UYÊN).

  
Không bố trí hoa, đặt nước tại phòng họp.

   

Đề nghị Viễn thông tỉnh Lai Châu thông báo danh sách cán bộ kỹ thuật phục vụ cuộc họp tại các điểm cầu cho Trung tâm Tin học và Công báo – Văn phòng UBND tỉnh và UBND các huyện, thành phố để các đơn vị chủ động bố trí cán bộ phối hợp.

  

Đề  nghị Viễn thông tỉnh Lai Châu thông báo danh sách cán bộ kỹ thuật phục vụ cuộc họp tại các điểm cầu cho Trung tâm TH&CB - Văn phòng UBND tỉnh và UBND thành phố và các huyện để các đơn vị chủ động bố trí cán bộ phối hợp.

   
Thông tin liên quan khi cần liên hệ: Trung tâm Tin học & Công báo - Văn phòng UBND tỉnh (SĐT: 02313.876.460, ĐTDĐ: 0918.186.355).
 
Minh Tiến
 print   send mail