Mời họp
Thứ hai 24/1/2022
Giấy mời họp số 01/GM-UBND, Khai mạc 08h00’ (thứ Năm) - Ngày 15/01/2015
 
Cập nhật, 09:00’ ngày 07/01/2015
 
Ngày 06/01/2015, UBND tỉnh ban hành Giấy mời số 01/GM-UBND mời dự họp.
 
Nội dung:
 
Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2015.
  
Thành phần:
  
Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh;
 
Đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành: Nội chính Tỉnh ủy, Nội vụ, Tài chính, Lao động TB&XH, Công an tỉnh, Tòa án Nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, UBMTTQVN tỉnh, Đoàn Luật sư;
 
Giám đốc, Chánh Văn phòng Sở Tư pháp;
 
Cục trưởng, Chánh Văn phòng Cục Thi hành án dân sự tỉnh;
 
Trưởng phòng Tư pháp, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự các huyện Tam Đường, Phong Thổ, thành phố Lai Châu và 02 công chức Tư pháp – Hộ tịch cấp xã thành phố Lai Châu (do UBND thành phố bố trí);
 
Phóng viên: Đài PTTH tỉnh, Báo Lai Châu, Cổng thông tin điện tử tỉnh;
  
Thời gian: 01 ngày, khai mạc 08h00’ (thứ Năm) – ngày 15/01/2015.
 
Địa điểm: Phòng họp trực tuyến UBND tỉnh, tầng 2, nhà B.
 
Giao Sở Tư pháp sao gửi các tài liệu cho các đại biểu; phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị các điều kiện cần thiết khác phục vụ hội nghị. 
 
Minh Tiến
 print   send mail