Chương trình công tác tháng
Thứ tư 3/3/2021
Chương trình công tác tháng 01/2015 của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh
 
Ngày 30/12/2014, UBND tỉnh ban hành thông báo số 90 /TB-UBND, Chương trình công tác tháng 01/2015 của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
 
 
Ngày 01-04/01:
Trực Tết Dương lịch.
Ngày 06-07/01:
Kiểm tra công tác di dân TĐC dự án thuỷ điển Huổi Quảng, Bản Chát trên địa bàn huyện Than Uyên.
Ngày 08-09/01:
Tiếp xúc cử tri và kiểm tra công tác di dân TĐC dự án thuỷ điện Bản Chát trên địa bàn huyện Tân Uyên.
Ngày 12/01:
- Họp Thường trực UBND tỉnh.
- Dự Hội nghị tổng kết Ban chỉ đạo hướng Tây - Quân khu II năm 2014.
Ngày 13/01:
Hội nghị trực tuyến tổng kết ngành Lao động - Thương binh và Xã hội năm 2014; Triển khai nhiệm vụ năm 2015.
Ngày 14/01:
- Dự Hội nghị Đảng uỷ Quân sự tỉnh.
- Họp tổng kết công tác tổ chức ngày hội Văn hoá dân tộc Thái – Việt Nam lần thứ I.
- Dự Họp Thường trực Tỉnh uỷ.
Ngày 15/01:
- Dự Hội nghị tổng kết công tác quân sự, quốc phòng năm 2014.
- Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2015. (Bộ Tư pháp).
Ngày 16-17/01:
- Dự Họp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.
- Dự Hội nghị trực tuyến tổng kết ngành xây dựng năm 2014; Triển khai nhiệm vụ năm 2015. (Bộ Xây dựng).
Ngày 19/01:
Dự Hội nghị tổng kết 4 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Ngày 20/01:
Hội nghị tổng kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2014, nhiệm vụ và giải pháp năm 2015.
Ngày 21-22/01:
Dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 25.
Ngày 26/01:
Họp Thường trực UBND tỉnh.
Ngày 27/01:
- Dự Họp Thường trực Tỉnh uỷ.
- Dự Hội nghị giao ban trực tuyến về công tác đối ngoại địa phương năm 2014. (Bộ Ngoại giao).
Ngày 30/01:
Họp Hội đồng thi đua – khen thưởng tỉnh.
    
 * Các ngày khác trong tháng, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết các công việc chuyên môn và xử lý các công việc phát sinh theo lĩnh vực phụ trách.
 
Thu Hoài
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Chương trình công tác tháng 12/2014 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (02/12/2014)
 • Chương trình công tác tháng 11/2014 của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (05/11/2014)
 • Chương trình công tác tháng 10/2014 của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (01/10/2014)
 • Chương trình công tác tháng 9/2014 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (04/09/2014)
 • Chương trình công tác tháng 8/2014 của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (31/07/2014)
 • Chương trình công tác tháng 7/2014 của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (02/07/2014)
 • Chương trình công tác tháng 6/2014 của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (02/06/2014)
 • Chương trình công tác tháng 5/2014 của đ/c Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (06/05/2014)
 • Chương trình công tác tháng 4/2014 của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (02/04/2014)
 • Chương trình công tác tháng 3/2014 của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (10/03/2014)
 • Chương trình công tác tháng 02/2014 của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (27/01/2014)
 • Chương trình công tác tháng 01/2014 của đ/c Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (06/01/2014)
 • Chương trình công tác tháng 12/2013 của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh.   (11/12/2013)
 • Chương trình công tác tháng 11/2013 của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh.   (31/10/2013)
 • Chương trình công tác tháng 10/2013 của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (02/10/2013)