Mời họp
Thứ tư 19/1/2022
Giấy mời 1005/GM-STNMT, Khai mạc vào hồi 08giờ 00’, Ngày 31/12/2014
 

Cập nhật 14:00', 29/12/2014

Giấy mời số 1005/GM-STNMT,  khai mạc vào hồi 08giờ 00’, ngày 31/12/2014.
  
 Nội dung:
   
Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2014 và triển khai kế hoạch năm 2015 ngành Tài nguyên và Môi trường do Bộ NT-MT tổ chức.
 
Thời gian: ½ ngày, khai mạc vào hồi 08giờ 00’ – 12giờ00’, ngày 31 tháng 12 năm 2014.
 
Địa điểm: Tại phòng họp Trực tuyến UBND tỉnh (tầng 2, nhà B, khu TTHC tỉnh).
 
Thành phần:
 
Chủ trì: Lãnh đạo UBND tỉnh;
 
Đại diện Lãnh đạo các Sở, ngành: Tài chính, Kế hoạch & Đầu tư, Nông nghiệp & PTNT, Công thương, Khoa học & Công nghệ, Xây dựng, Thanh Tra tỉnh, Cục Thuế tỉnh.
 
Văn phòng UBND tỉnh: Lãnh đạo và chuyên viên theo dõi khối.
 
Sở Tài nguyên và Môi trường: Lãnh đạo Sở và đại điện lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc.
 
Phóng viên: Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Lai Châu; Cổng giao tiếp điện tự tỉnh; Bộ phận thường trú Báo Nhân dân tại Lai Châu dự và đưa tin.
 
(Đề nghị Văn phòng UBND tỉnh bố trí phòng họp và đảm bảo đường truyền trong thời gian họp; Giao Văn phòng Sở download tài liệu tại Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường và in phô tô phục vụ các thành viên dự họp)
 
Hung Cuong
 print   send mail