Ủy ban nhân dân tỉnh
Thứ hai 24/1/2022
Triển khai Đề án Tăng cường công tác quản lý khai thác gỗ tự nhiên giai đoạn 2014-2020
 
Ngày 18/12/2014, UBND tỉnh ban hành công văn số 1876 /UBND-NLN, triển khai Đề án Tăng cường công tác quản lý khai thác gỗ tự nhiên giai đoạn 2014-2020.
    
Theo đó, yêu cầu Sở Nông nghiệp & PTNT: Chủ trì phối hợp cùng UBND các huyện, thành phố và các sở, ngành liên quan triển khai các nhiệm vụ của Đề án thuôc thẩm quyền, trách nhiệm của Sở; tham mưu UBND tỉnh triển khai nội dung của Đề án thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh; Chỉ đạo hướng dẫn UBND thành phố và các huyện điều tra đánh giá nhu cầu sử dụng gỗ trên địa bàn, đặc biệt là nhu cầu của người dân sống ở rừng, gần rừng và vùng tái định cư thuỷ điện Lai Châu, trên cơ sở đó có biện pháp hỗ trợ cung ứng nguyên liệu thay thế; tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ khâu chế biến, mua bán gỗ trên địa bàn; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định.
  
 Phối hợp với UBND các huyện, thành phố và ngành chức năng tăng cường tuyên truyền đến các cấp, các ngành, các chủ rừng và Nhân dân trên địa bàn tỉnh về nội dung Đề án; đặc biệt là chủ trương tạm dừng khai thác chính gỗ rừng tự nhiên để người dân và chủ rừng biết thực hiện.
 
UBND thành phố và các huyện: Thường xuyên tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về chủ trương tạm dừng khai thác chính gỗ rừng tự nhiên để người dân và chủ rừng trên địa bàn biết thực hiện; triển khai các nội dung của Đề án thuộc trách nhiệm của UBND thành phố và các huyện.
 
Thu Hoài
 print   send mail