Mời họp
Thứ hai 24/1/2022
(HOẢ TỐC) Giấy mời họp số 112/GM-UBND, Khai mạc 13h30’ (thứ Tư) - Ngày 17/12/2014
 
Cập nhật 14:30’ 15/12/2014 
Ngày 15/12/2014, UBND tỉnh ban hành Giấy mời (HOẢ TỐC) số 112/GM-UBND mời dự họp.
 
Nội dung:
 
Hội nghị trực tuyến tổng kết nhiệm vụ tuyển quân năm 2014 và triển khai nhiệm vụ năm 2015. Hội nghị trực tuyến dó Thiếu tướng Đặng Văn Luyến – Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 2 chủ trì.
  
Thành phần:
  
Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh;
 
Các đồng chí thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh;
 
Thủ trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Thủ trưởng các phòng: Tham mưu, Chính trị, Hậu cần; Trưởng hoặc phó các ban: Quân lực, Quân y, Quân nhu, Bảo vệ - An ninh thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;
  
Thời gian: ½ ngày, khai mạc lúc 13h30' (thứ Tư) ngày 17/12/2014.
  
Địa điểm: phòng họp trực tuyến Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.
 
Minh Tiến
 print   send mail