Tin tức sự kiện
Thứ hai 24/1/2022
Ngày làm việc thứ nhất kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh khóa XIII
 
Ngay sau phát biểu của đồng chí Giàng Páo Mỷ - Chủ tịch HĐND tỉnh các đại biểu HĐND tỉnh đã nghe Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Chử trình bày báo cáo  đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH năm 2014; kế hoạch phát triển KT-XH năm 2015.
 

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Chử báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH năm 2014; kế hoạch phát triển KT-XH năm 2015 

  
Năm 2014, trong bối cảnh chung của cả nước, tăng trưởng kinh tế  của tỉnh có bước phục hồi, nhưng sản xuất - kinh doanh vẫn còn gặp nhiều khó khăn, sức mua chưa được cải thiện nhiều, sản phẩm hàng hóa tiêu thụ chậm, dư nợ tín dụng tăng trưởng thấp. Trước tình hình đó, UBND tỉnh đã quyết liệt triển khai nhiều giải pháp đồng bộ để thực hiện mục tiêu đề ra trong Nghị quyết của HĐND tỉnh. Các chỉ tiêu về kinh tế đều đạt và vượt kế hoạch. Điển hình như: tăng trưởng kinh tế ước đạt 8,61%, Tổng thu ngân sách địa phương ước đạt hơn 7 tỷ đồng, vượt 28% dự toán HĐND tỉnh giao; Tổng giá trị hàng hóa xuất nhập khẩu ước đạt 12,8 triệu USD; Tổng doanh thu vận tải ước đạt 145,2 tỷ đồng, vượt 10% kế hoạch; ngành du lịch thu hút được 161 nghìn lượt khách du lịch; hoàn thành chương trình Tiểu học; Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 23,72%; Tỷ lệ chất rắn ở đô thị được thu gom 90%, tỷ lệ dân cư thành thị được sử dụng nước hợp vệ sinh 97%, tỷ lệ dân số đô thị được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 86%. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội tiếp tục có bước phát triển, các chính sách an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống của nhân dân từng bước ổn định. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, an ninh biên giới đảm bảo.
   
Nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2015 được UBND tỉnh xác định mục tiêu tổng quát là: Tiếp tục duy trì tốc độ và nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế, kiểm soát lạm phát; huy động và thực hiện có hiệu quả các nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế -xã hội. Đẩy nhánh đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, tái định cư các công trình thủy điện.Tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Tăng cường đảm bảo quốc phòng-an ninh, giữ vững an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội. Mở rộng và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại. Đẩy mạnh cải cách hành chính và phòng , chống tham nhũng, lãng phí. Phấn đấu cơ bản đạt, vượt chỉ tiêu phát triển kinh tế- xã hội năm 2015 và kế hoạch 5 năm 2011-2015.
   
Để thực hiện mục tiêu đề ra, UBND tỉnh đã đề ra 6 nhóm giải pháp cụ thể trong đó tỉnh sẽ chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát đánh giá đầu tư, kiểm tra chất lượng các công trình, công tác nghiệm thu; chỉ đạo các chủ đầu tư tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công dự án nhất là các dự án giao thông trọng điểm; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước của các cấp chính quyền, ý thức chấp hành kỷ cương, kỷ luật hành chính, phát huy trách nhiệm của người đứng đầu các cấp, các ngành…. 
   
 Buổi chiều, HĐND tỉnh tiếp tục làm việc tại hội các đại biểu đã nghe báo cáo của các Ban của HĐND tỉnh về việc thẩm tra tình hình KT-XH năm 2014, kế hoạch phát triển KT-XH năm 2015 và dự thảo Nghị quyết về kế hoạch phát triển KT-XH năm 2015; báo cáo kết quả hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh  năm 2014 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2015; thông báo của UB MTTQ tỉnh về công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền nhân dân năm 2014 và những kiến nghị với HĐND, UBND tỉnh tại kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh khóa XIII; Thông báo kết quả kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII; báo cáo của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh kết quả công tác ngành Kiểm sát năm 2014 và phương hướng năm 2015; báo cáo của Tòa án nhân dân về công tác xét xử và thi hành án hình sự năm 2014, nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2015; các báo cáo của UBND tỉnh về quyết toán ngân sách địa phương năm 2013, tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2014, dự toán ngân sách năm 2015 và Quyết định dự toán ngân sách địa phương, phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2015; báo cáo về tình hình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư nguồn NSNN năm 2014, kế hoạch vốn đầu tư năm 2015.
   
Ngày mai (09/12),  HĐND tỉnh tiếp tục tiến hành các nội của kỳ họp.
 
Thu Hoài
 print   send mail