Tin tức sự kiện
Thứ tư 19/1/2022
Công bố kết quả Kiểm toán về Chương trình cải cách hành chính và hỗ trợ nông nghiệp
 
Sáng 05/12, tổ kiểm toán Nhà nước do Phó Vụ trưởng vụ Tổng hợp Kiểm toán Nhà nước Vũ Thanh Hải phó đoàn Kiểm toán nhà nước tại Lai Châu công bố kết quả về Chương trình cải cách hành chính công (PAR) và chương trình hỗ trợ phát triển ngành nông nghiệp nông thôn hợp phần địa phương tại tỉnh.
 
Đồng chí Lê Trọng Quảng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo các Sở, ngành: Tài chính, Kho Bạc nhà nước tỉnh, Nội vụ, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, các huyện Tam Đường, Tân Uyên dự cuộc họp.
      
Đoàn kiểm toán đã tiến hành kiểm toán từ ngày 10/11/2014 tại Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, sở Nội vụ và UBND các huyện Tam Đường, Tân Uyên, nội dung kiểm toán việc quản lý sử dụng kinh phí của Chương trình hỗ trợ phát triển ngành Nông nghiệp nông thôn; kiểm toán việc chấp hành luật ngân sách nhà nước, chế độ quản lý đầu tư và xây dựng, các chế độ, chính sách tài chính – kế toán của Nhà nước; kiểm toán việc quản lý sử dụng và quyết toán nguồn kinh phí tài trợ của Danida năm 2013, kiểm toán việc thự hiện cam kết theo Hiệp định, công tác quản lý, chỉ đạo, phối hợp thực hiện hoạt động cải cách hành chính tại tỉnh Lai Châu, kiểm toán kết quả thực hiện các mục tiêu chương trình trong năm 2013…
 
Đánh giá kết quả kiểm toán đồng chí Vũ Thanh Hải – Phó đoàn kiểm toán Nhà nước tại Lai Châu nhân định mặc dù lượng kinh phí đầu tư của dự án không lớn nhưng tỉnh đã quản lý và triển khai nguồn vốn khá tốt như các dự án đầu tư hỗ trợ phát triển hạ tầng nông nghiệp nông thôn, xây dựng công trình giao thông, thủy lợi, vường ươm… đã góp phần đảm bảo nhu cầu đi lại trong sản xuất của người dân, thúc đẩy phát triển nông nghiệp nông thôn, tăng hiệu quả khai thác, sản xuất nông nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi để người dân tham gia phát triển sản xuất; Tỉnh đã triển khai 102 đơn vị áp dụng và được cấp chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2008, nâng cao trách nhiệm của cán bộ công chức trong thực hiện nhiệm vụ, hệ thống thông tin điện tử được triển khai mạnh mẽ, việc ứng dụng các phần mềm tin học vào các hoạt động của cơ quan nhà nước được nâng lên... Việc công khai, minh bạch các thủ tục hành chính được triển khai thực hiện tốt. Các kiến nghị kiểm toán tại Báo cáo kiểm toán năm 2012 được UBND tỉnh thực hiện tương đối nghiêm túc.
 
Phát biểu tại buổi làm việc đồng chí Lê Trọng Quảng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận kết quả kết luận kiểm toán nhà nước tại tỉnh và nghiêm túc tiếp thu các kiến nghị của đoàn kiểm toán. Đồng chí cũng đề nghi sở Nông nghiệp và Phát triên nông thôn cần tập trung nâng cao chất lượng tham mưu xây dựng Kế hoạch, triển khai các dự án nông nghiệp đặc biệt là các dự án đã triển khai nhưng chưa hiệu quả; cần tham mưu cho tỉnh xây dựng các cơ chế, chính sách, định mức hỗ trợ để triển khai các dự án đạt hiệu quả cao nhất. Đề nghị Sở Nội vụ xây dựng các giải pháp bố trí nhân sự thực hiện dự án đặc biệt là các dự án có thời gian thực hiện lâu dài.
 
Hung Cuong
 print   send mail