Mời họp
Thứ tư 19/1/2022
(HOẢ TỐC) Giấy mời họp số 107/GM-UBND, Khai mạc 09h00’ (thứ Sáu) - Ngày 05/12/2014
 
Cập nhật, 11:30’ ngày 04/12/2014
Ngày 04/12/2014, UBND tỉnh ban hành Giấy mời (HOẢ TỐC) số 107/GM-UBND mời dự họp.
 
Nội dung:
 
Làm việc với một số ngành liên quan để bàn, thống nhất nội dung Kế hoạch tăng chương trình phát thanh – truyền hình địa phương năm 2015 và đưa chương trình truyền hình địa phương lên sóng vệ tinh vào năm 2016.
  
Thành phần:
  
Chủ trì: Đ/c Tống Thanh Hải – Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
 
Đại diện lãnh đạo: Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nội vụ và Văn phòng UBND tỉnh;
 
Lãnh đạo và đại diện các phòng ban liên quan của Đài PTTH tỉnh;
 
Đài PT-TH tỉnh chuẩn bị tài liệu và báo cáo nội dung tại buổi làm việc.
  
Thời gian: khai mạc 09h00’ (thứ Sáu) – ngày 05/12/2014.
 
Địa điểm: Phòng họp UBND tỉnh, tầng 3, nhà B.
 
Minh Tiến
 print   send mail