Mời họp
Thứ tư 19/1/2022
(HOẢ TỐC) Giấy mời họp số 106/GM-UBND, Khai mạc 08h30’ (thứ Sáu) - Ngày 05/12/2014
 
Cập nhật, 08h:30’ ngày 03/12/2014
Ngày 02/12/2014, UBND tỉnh ban hành Giấy mời (HOẢ TỐC) số 106/GM-UBND mời dự họp.
   
Nội dung:
  
UBND tỉnh mời tham dự buổi làm việc để nghe thông báo kết quả kiểm toán 02 Chương trình: Chương trình cải cách hành chính công (PAR) và Chương trình hỗ trợ phát triển ngành nông nghiệp nông thôn hợp phần địa phương tại tỉnh.
  
Thành phần:
  
Đoàn Kiểm toán Nhà nước.
 
Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh.
 
Đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Tài chính, Kho bạc Nhà nước, Nội vụ, Nông nghiệp và PTNT.
 
Đại diện lãnh đạo UBND các huyện: Tam Đường và Tân Uyên.
  
Thời gian: khai mạc 08h30’ (thứ Sáu) – ngày 05/12/2014.
 
Địa điểm: Phòng họp UBND tỉnh, tầng 3, nhà B.
 
Minh Tiến
 print   send mail