Chương trình công tác tháng
Thứ tư 3/3/2021
Chương trình công tác tháng 12/2014 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh
 
Ngày 01/12:
- Dự và chỉ đạo Hội nghị triển khai Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp.
- Dự Họp thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết của Ban Kinh tế Ngân sách – HĐND tỉnh
Ngày 02/12:
- Làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
- Họp Ban tổ chức Ngày hội Văn hoá dân tộc Thái lần thứ nhất tại tỉnh.
- Làm việc với các ngành về dự thảo Chương trình hành động của BCH Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW.
- Làm việc với tổ chức Samaritan’Pure.
Ngày 03/12:
- Dự Họp Thường trực Tỉnh uỷ.
- Làm việc với Đại sứ quán Nhật Bản.
- Kiểm tra tình hình phát triển KT-XH tại huyện Sìn Hồ.
Ngày 04/12:
- Dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.
- Dự Họp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.
- Làm việc với Đại sứ quán Hàn Quốc.
Ngày 05/12:
- Dự Hội nghị tổng kết 15 năm triển khai cán bộ Bộ đội Biên phòng tăng cường cho các xã biên giới (1999-2014).
- Kiểm tra công tác kiên cố hoá trường lớp học tại huyện Mường Tè.
Ngày 08-10/12:
Dự kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh khoá XIII.
Ngày 11/12:
Hội nghị triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015.
Ngày 12/12:
Họp Thường trực UBND tỉnh.
Ngày 15-17/12:
Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII Đảng bộ tỉnh làm việc với BTV Thành uỷ Lai Châu, BTV Huyện uỷ Nậm Nhùn, BTV Huyện uỷ Tam Đường về một số nội dung lớn liên quan đến dự thảo Báo cáo chính trị của Đảng bộ tỉnh.
Ngày 18/12:
Dự họp nhóm phân giới cắm mốc giữa 4 tỉnh của Việt Nam với tỉnh Vân Nam - Trung Quốc.
Ngày 19/12:
Họp Thường trực UBND tỉnh.
Ngày 22/12:
- Dự Kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 25 năm ngày Hội Quốc phòng toàn dân.
- Dự Họp Thường trực Tỉnh uỷ.
Ngày 24-26/12:
Dự Họp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.
Ngày 27-29/12:
Dự Ngày hội Văn hoá dân tộc Thái lần thứ nhất tại tỉnh.
 
Các ngày khác trong tháng, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết các công việc chuyên môn và xử lý các công việc phát sinh theo lĩnh vực phụ trách.
 
Minh Tiến
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Chương trình công tác tháng 11/2014 của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (05/11/2014)
 • Chương trình công tác tháng 10/2014 của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (01/10/2014)
 • Chương trình công tác tháng 9/2014 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (04/09/2014)
 • Chương trình công tác tháng 8/2014 của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (31/07/2014)
 • Chương trình công tác tháng 7/2014 của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (02/07/2014)
 • Chương trình công tác tháng 6/2014 của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (02/06/2014)
 • Chương trình công tác tháng 5/2014 của đ/c Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (06/05/2014)
 • Chương trình công tác tháng 4/2014 của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (02/04/2014)
 • Chương trình công tác tháng 3/2014 của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (10/03/2014)
 • Chương trình công tác tháng 02/2014 của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (27/01/2014)
 • Chương trình công tác tháng 01/2014 của đ/c Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (06/01/2014)
 • Chương trình công tác tháng 12/2013 của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh.   (11/12/2013)
 • Chương trình công tác tháng 11/2013 của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh.   (31/10/2013)
 • Chương trình công tác tháng 10/2013 của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (02/10/2013)
 • Chương trình công tác tháng 9/2013 của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (30/08/2013)