Mời họp
Thứ tư 19/1/2022
Giấy mời họp số 103/GM-UBND, Khai mạc 08h30’ - Ngày 27/11/2014
 
                                     Cập nhật, 08:05’, 21/11/2014
Ngày 20/11/2014, UBND tỉnh ban hành Giấy mời số 103/GM-UBND mời dự họp.
    
 Nội dung:
   
Kết luận của Thanh tra Chính phủ về công tác quản lý đầu tư xây dựng một số dự án bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2006-2013.
 
Thành phần:
  
-Thường trực UBND tỉnh; 
   
-Đại diện Lãnh đạo các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài Chính, Tài nguyên và Môi trường,  Nội vụ, Thanh tra tỉnh, Kho bac Nhà nước tỉnh.
 
- Các chủ đầu tư: Sở Xây dựng, Sở Y tế, Sở Giao thông vận tải, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Ban QLXD các công trình của tỉnh, UBND thành phố Lai Châu.
   
- Văn phòng UBND tỉnh: Lãnh đạo, chuyên viên TM.
 
Thời gian: Khai mạc 08h30’ (thứ năm) – ngày 27/11/2014.
 
Địa điểm: Phòng họp UBND tỉnh - Tầng 3 – Nhà B – khu TT Hành chính Chính trị tỉnh.
 
 Căn cứ Văn bản số 1302/UBND-TM ngày 04/8/2014 của UBND Lai Châu, yêu cầu các đơn vị chuẩn bị ý kiến tham gia.
 
Thu Hoài
 print   send mail