Mời họp
Thứ hai 15/8/2022
(HOẢ TỐC) Giấy mời số 101/GM-UBND, Bắt đầu từ 15h30'- Ngày 20/11/2014
 
Cập nhật, 17:30’, 18/11/2014
Ngày 18/11/2014, UBND tỉnh ban hành Giấy mời (HOẢ TỐC) số 101/GM-UBND mời dự họp Ban Chỉ đạo (BCĐ) nhà nước Dự án thuỷ điện Sơn La - Lai Châu.
    
Thành phần.
  
- Đồng chí Lê Trọng Quảng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
  
- Trưởng Ban QLDA bồi thường, di dân tái định cư tỉnh;
  
- Đại diện lãnh đạo: Sở Kế hoạch & Đầu tư, Văn phòng UBND tỉnh;
  
- Đại diện lãnh đạo UBND các huyện: Nậm Nhùn, Mường Tè.
  
Thời gian.
  
+ 15h00’: Xuất phát từ Thành phố Lai Châu đi Thị xã Mường Lay, tỉnh Điện Biên.
  
+ 18h00’: Đoàn ăn tối và nghỉ tại khách sạn Thanh Bình, thị xã Mường Lay, tỉnh Điện Biên.
   
+ 06h00’: Xuất phát cùng đoàn công tác của Phó Thủ tướng Chính phủ kiểm tra công trường thuỷ điện Lai Châu và họp Ban Chỉ đạo Nhà nước Dự án thuỷ điện Sơn La - Lai Châu (lãnh đạo huyện Nậm Nhùn và huyện Mường Tè đón đoàn tại công trường thuỷ điện Lai Châu).
  
+ Buổi trưa: Đoàn dùng cơm tại Ban QLDA Nhà máy thuỷ điện Lai Châu.
  
+ Buổi chiều: Đoàn công tác của tỉnh tiếp tục đi kiểm tra tình hình thực hiện dự án di dân TĐC tại khu TĐC Mường Mô và Can Hồ (giao Ban QLDA di dân TĐC tỉnh chuẩn bị phà qua sông để đoàn công tác kiểm tra điểm TĐC Huổi Mắn).
    
+ Buổi tối: Đoàn về nghỉ tại thị trấn Mường Tè.
  
- Ngày 22/11/2014: Đoàn tiếp tục kiểm tra tình hình thực hiện các khu TĐC Nậm Khao, thị trấn Mường Tè. Buổi tối đoàn về thành phố Lai Châu.
   
- Giao Sở Ke hoạch & Đầu tư chuẩn bị tài liệu, báo cáo kết quả thực hiện dự án tái định cư thuỷ điện Sơn La và thuỷ điện Lai Châu để gửi các đại biểu tại hội nghị.
  
- Công an tỉnh đảm bảo an ninh cho đoàn Công tác của Phó Thủ tướng trong thời gian công tác tại tỉnh và bố trí xe dẫn đoàn.
   
 
Trang TT điện tử
 print   send mail