Tin tức sự kiện
Thứ hai 24/1/2022
Tính toán khoa học các chỉ tiêu thu ngân sách sát với thực tế địa phương
 
Đó là ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Chử tại Phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 11 về tình hình thực hiện thu, chi ngân sách địa phương năm 2014 trên địa bàn tỉnh. 
 

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Chử chủ trì phiên họp     

Năm 2014, tổng thu ngân sách địa phương 7.396.299 triệu đồng, nếu loại trừ khoản thu kết dư, chuyển nguồn, vay đầu tư phát triển, nộp trả ngân sách cấp trên là 1.359.089 triệu đồng thì thực chất thu là 6.035.835 triệu đồng (trong đó thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn 779.810 triệu đồng). Tổng chi ngân sách địa phương 7.396.299 triệu đồng, nếu loại trừ chi chuyển nguồn, kết dư, nộp trả ngân sách cấp trên thì thực chất tổng chi là 6.305.835 triệu đồng (chi cân đối ngân sách địa phương 4.612.861 triệu đồng)….
  
Thảo luận về vấn đề này, đại biểu cho rằng việc thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn có thể đạt 800 tỷ đồng, về chi ngân sách thường xuyên đã đảm bảo theo kế hoạch đề ra, riêng về tỷ lệ giải ngân các địa phương, ban, sở, ngành vẫn còn mức thấp trong khi chỉ còn hơn 1 tháng là hết năm 2014. Bên cạnh đó, công tác thu thuế ngoài quốc doanh rất khó khăn nên ảnh hưởng không nhỏ đến việc thu ngân sách địa phương thu ngân sách địa phương 2014.
  
Các đại biểu đề nghị tỉnh năm 2015 bố trí bổ sung nguồn vốn cho Trường Trung cấp nghề và Sở Công thương để xây dựng trụ sở cho Đội Quản lý thị trường, hoàn thành các hạng mục của trường; Thống nhất xây dựng lại giá đền bù trong công tác giải phóng mặt bằng; Điều chỉnh lại mức phí thẩm tra thiết kế cho chủ đầu tư của các công trình tại Điều 5 khoản b Quyết định số 11/2014/QĐ-UBND ngày 30/5/2014 của UBND tỉnh; Bổ sung nguồn vốn cho huyện Mường Tè để huyện đầu tư, sắp xếp ổn định dân cư ở xã Mù Cả;
  
 Kết luận vấn đề này, đồng chí Nguyễn Khắc Chử- Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, Cục thuế từ nay đến cuối năm đẩy mạnh việc thu Ngân sách Nhà nước tại các nguồn còn lại. Tập trung chỉ đạo phát triển sản xuất, đẩy nhanh thực hiện các dự án trên địa bàn; tiếp tục thực hiện chi ngân sách Nhà nước theo hướng ưu tiên đảm bảo chi thực hiện chế độ, chính sách đã ban hành cho con người. Tăng cường công tác quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng đầu tư từ ngân sách nhà nước, trái phiếu Chính phủ và tín dụng ưu đãi. Rà soát, săp xếp các danh mục công trình, dự án đầu tư phù hợp với khả năng cần đối của nguồn vốn. Thưc hiện nghiên túc công tác nghiêm thu theo từng giai đoạn đảm bảo tiến độ giải ngân và thanh toán khối lượng hoàn thành để thanh toán thu hồi tạm ứng đối với các dự án còn nợ kéo dài. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc sử dụng ngân sách nhà nước tại các cơ quan, đơn vị.
 
Thu Hoài
 print   send mail