Mời họp
Thứ năm 27/1/2022
(THAY GIẤY MỜI) Hội nghị đối thoại với các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh
 
Ngày 10/11, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch (HOẢ TỐC) số 1710/KH-UBND Tổ chức HN đối thoại với các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.
    
Hội nghị đối thoại với các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh vào lúc 13h30’ ngày 14/11/2014 (thứ Sáu) như sau:
 
Thành phần:
 
1. Lãnh đạo UBND tỉnh Lai Châu – Chủ trì Hội nghị;
 
2. Đồng chủ trì: Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh;
 
3. Đại biểu mời: Trân trọng kính mời các đồng chí:
 
Đại diện Thường trực Tỉnh uỷ;
 
Đại diện Thường trực HĐND tỉnh;
 
Chủ tịch (hoặc Phó Chủ tịch) Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
 
Chủ tịch (hoặc Phó Chủ tịch) Liên đoàn Lao động tỉnh;
 
Đại diện lãnh đạo Đảng uỷ khối doanh nghiệp tỉnh;
 
Đại diện lãnh đạo: Văn phòng Tỉnh uỷ, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Ban Dân vận Tỉnh uỷ, Văn phòng Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh;
 
4. Đại diện lãnh đạo các Sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Công thương, Nông nghiệp và PTNT, Giao thông Vận tải, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Khoa học và Công nghệ, Văn hoá TT&DL, Thông tin và Truyền thông, Lao động TB&XH, Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Ban QL khu KTCK Ma Lù Thàng, Kho bạc Nhà nước tỉnh;
 
5. Đại diện lãnh đạo Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh Lai Châu và các Ngân hàng thương mại: Chi nhánh Ngân hàng Công thương, Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển, Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT, Chi nhánh Ngân hàng phát triển tỉnh;
 
6. UBND các huyện, thành phố: Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch phụ trách khối kinh tế; Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch; Giám đốc Ban QLDA;
 
7. Hội doanh nghiệp trẻ tỉnh Lai Châu (Chủ tịch và các Phó Chủ tịch);
 
8. Các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn tỉnh Lai Châu trong các lĩnh vực: Xây dựng, thuỷ điện; thương mại – dịch vụ, khai khoáng, vận tải;
 
9. Văn phòng UBND tỉnh: Lãnh đạo, chuyên viên các khối.
 
10. Phóng viên: Đài PTTH tỉnh, Báo Lai Châu.
 
Thời gian: Khai mạc 13h30’ (thứ Sáu) – Ngày 14/11/2014.
 
Địa điểm: Hội trường lớn – Trung tâm Hội nghị Văn hoá tỉnh.
    
Chuẩn bị các nội dung phục vụ Hội nghị:
 
1. Sở Kế hoạch và Đầu tư:
 
Chủ trì, phối hợp với Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh lựa chọn các doanh nghiệp và thông báo tới các doanh nghiệp tham gia Hội nghị.
 
Số lượng:
 
- Xây dựng, thuỷ điện: 35 doanh nghiệp.
 
- Thương mại – dịch vụ: 20 doanh nghiệp.
 
- Khai khoáng: 10 doanh nghiệp.
 
- Vận tải: 15 doanh nghiệp.
 
Yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư gửi danh sách các doanh nghiệp tham gia Hội nghị về Văn phòng UBND tỉnh trước ngày 12/11/2014.
 
2. Các sở, ngành tỉnh tham gia Hội nghị: Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ lĩnh vực được giao có trách nhiệm giải đáp các câu hỏi, vướng mắc của các doanh nghiệp gửi trước đó cũng như nêu tại Hội nghị.
 
3. Văn phòng UBND tỉnh: Chủ trì, phối hợp với Ban QL Khu HC-CT tỉnh chuẩn bị khánh tiết các điều kiện cần thiết khác phục vụ Hội nghị.
 
4. Hội doanh nghiệp trẻ:
 
Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư lựa chọn các doanh nghiệp tham gia Hội nghị.
 
Có trách nhiệm tổng hợp các câu hỏi, vướng mắc của các doanh nghiệp tham gia Hội nghị chuyển về Văn phòng UBND tỉnh trước 11h00 ngày 13/11/2014.
 
* Mọi chi tiết xin liên hệ đ/c Trần Châu Ngọc – P. Trưởng phòng KTN-TĐC – Văn phòng UBND tỉnh, Đ.T: 0912.445.051, Email: pthvpubnd-laichau@chinhphu.vn
 
Kế hoạch này thay cho Giấy mời!
 
Minh Tiến
 print   send mail