Tin tức sự kiện
Thứ tư 19/1/2022
Phát động cuộc thi viết “ Tìm hiểu Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam ”
 
Chiều ngày (07/11), UBND tỉnh đã tổ chức Lễ phát động cuộc thi viết “ Tìm hiểu Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam ”.
 

Đại biểu dự Lề phát động cuộc thi “Tìm hiểu Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam”.
 
Dự Lễ phát động có đồng chí Tống Thanh Hải - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”; đại diện Đoàn Đại biểu Quốc hội, HĐND tỉnh; thành viên Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh; lãnh đạo UBND, Phòng Tư pháp các huyện, thành phố Lai Châu….
 
Tại buổi lễ, Ban Tổ chức Cuộc thi đã thông qua Kế hoạch số 1545 KH- UBND về tổ chức Cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” và các quyết định về việc: thành lập Ban Tổ chức, Tổ thư ký giúp việc Ban Tổ chức cuộc thi; phân công nhiệm vụ thành viên Ban Tổ chức; cơ cấu giải thưởng và thể lệ Cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”…
  
Theo đó, Cuộc thi Tìm hiểu Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam năm 2013 sẽ không chỉ phổ biến sâu rộng tinh thần và nội dung của Hiến pháp đến các tầng lớp nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang nhân dân, người lao động và người Việt Nam định cư ở nước ngoài mà còn nâng cao hiểu biết, ý thức tôn trọng, chấp hành, bảo vệ Hiến pháp; góp phần bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, phát triển đất nước vững mạnh, tăng cường khả năng tự vệ, bảo đảm toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ và hưởng ứng chủ đề Ngày Pháp luật nước Cộng hòa XHCN Việt Nam mùng 9/11/2014. Nội dung thi gồm 9 câu hỏi về Hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (được Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 28/11/2013). Mỗi cá nhân được tham gia 1 bài dự thi với hình thức thi viết bằng tiếng Việt. Thời gian nhận bài dự thi (ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an): trước 17 giờ ngày 30/4/2015; cấp Trung ương: trước 17h ngày 1/8/2015. Cơ  cấu giải thưởng: cấp Trung ương sẽ trao 162 giải nhất, nhì, ba, khuyến khích (trong đó: 1 giải đặc biệt trị giá 30 triệu đồng, 1 giải nhất trị giá 20 triệu đồng, 10 giải nhì, 20 giải ba, 130 khuyến khích và một số giải phụ khác... Cấp tỉnh: về giải cá nhân sẽ trao 40 giải nhất, nhì, ba, khuyến khích  (giải nhất trị giá 6 triệu đồng); về giải phong trào (tập thể), Ban Tổ chức sẽ trao 9 giải (trong đó, 1 giải A trị giá 5 triệu đồng, 3 giải B, 5 giải C)...
 
Tại lễ phát động, đồng chí Tống Thanh Hải - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức nhấn mạnh Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam là kết tinh trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, thể hiện ý chí, nguyện vọng của Nhân dân Việt Nam, phù hợp với thực tiễn và yêu cầu xây dựng, bảo vệ, phát triển đất nước và hội nhập quốc tế trong thời kỳ mới. Đó là sự đảm bảo chính trị - pháp lý vững chắc cho dân tộc ta, Nhân dân ta và Nhà nước ta vượt qua mọi khó khăn, thách thức; vững bước tiến lên trong thời kỳ mới - thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế. Việc tuyên truyền Hiến pháp cần được tiến hành thường xuyên, liên tục, đồng thời với quá trình thể chế hóa các nội dung của Hiến pháp.
 
Thu Hoài
 print   send mail