Tình hình kinh tế - xã hội
Thứ sáu 21/1/2022
Nâng mức trợ cấp xã hội cho đối tượng đang nuôi dưỡng tại Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Lai Châu
 
 Ngày 05/11, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 32/2014/QĐ-UBND về việc nâng mức trợ cấp xã hội cho đối tượng đang nuôi dưỡng tại Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Lai Châu.
  
Theo Quyết định, tỉnh sẽ nâng mức trợ cấp xã hội cho đối tượng đang nuôi dưỡng tại Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh lên mức trợ cấp 600.000 đồng /người/tháng và thời gian thực hiện mức trợ cấp mới kể từ ngày Quyết định có hiệu lực đến khi Nghị định số 136/2013/NĐ- CP ngày 21/10/2013 được thực hiện.
  
 UBND tỉnh  giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính triển khai thực hiện Quyết định này.
   
 Nguồn kinh phí trợ cấp được tính trong kế hoạch ngân sách trích từ nguồn đảm bảo xã hội hàng năm; giao Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh trực tiếp quản lý đối tượng thực hiện chi trợ cấp đúng đối tượng, đúng chế độ và quyết toán theo quy định hiện hành của Nhà nước.
 
Thu Hoài
 print   send mail