Chương trình công tác tháng
Thứ tư 3/3/2021
Chương trình công tác tháng 11/2014 của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh
 
 
Ngày 03-04/11:
Làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Ngày 05/11:
- Dự họp Thường trực Tỉnh uỷ.
- Họp Tiếp công dân tại huyện Tân Uyên về vấn đề đất chè.
Ngày 06-07/11:
- Dự họp BCĐ Đề án 61
- Làm việc với Đoàn giám sát của HĐND tỉnh về sắp xếp ổn định dân cư 2 xã Tà Tổng, Mù Cả.
- Tham gia đoàn công tác của Phó Thủ tướng Chính phủ kiểm tra công trường Nhà máy thuỷ điện Lai Châu và họp BCĐ Nhà nước dự án thuỷ điện Sơn La – Lai Châu tại huyện Nậm Nhùn.
Ngày 08/11:
Dự họp Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII Đảng bộ tỉnh
Ngày 10/11:
- Họp thường trực UBND tỉnh.
- Họp Ban chỉ đạo 389 tỉnh.
Ngày 10-16/11:
Tham gia đoàn công tác của Tỉnh thăm và làm việc tại 3 tỉnh phía Bắc nước CHDCND Lào
Ngày 11/11:
Dự Đại hội Luật gia tỉnh lần thứ II.
Ngày 12/11:
Dự kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Hội Nông dân tỉnh.
Ngày 11-12/11:
Họp UBND tỉnh tháng 11/2014.
Ngày 13/11:
Họp Hội đồng thẩm định Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Nậm Nhùn.
Ngày 14/11:
- Hội nghị đối thoại giữa Lãnh đạo tỉnh với các doanh nghiệp
- Làm việc với Bộ Văn hoá TT&DL.
Ngày 17/11:
Họp Thường trực UBND tỉnh.
Ngày 21/11:
- Dự họp BTV Tỉnh uỷ.
- Làm việc với Tổng cục đường bộ Việt Nam.
Ngày 24/11:
Dự họp Thường trực Tỉnh uỷ.
Ngày 25/11:
Dự, chỉ đạo Đại hội Hội Cựu TNXP tỉnh lần thứ II.
Ngày 26/11:
- Dự Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 61-KL/TW của Ban Bí thư và kết luận 62-KL/TW của Bộ Chính trị.
- Làm việc với Bộ Giao thông Vận tải về Kế hoạch đầu tư công trung hạn.
Ngày 28/11:
Dự họp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.
 
Các ngày khác trong tháng, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết các công việc chuyên môn và xử lý các công việc phát sinh theo lĩnh vực phụ trách.
 
Minh Tiến
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Chương trình công tác tháng 10/2014 của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (01/10/2014)
 • Chương trình công tác tháng 9/2014 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (04/09/2014)
 • Chương trình công tác tháng 8/2014 của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (31/07/2014)
 • Chương trình công tác tháng 7/2014 của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (02/07/2014)
 • Chương trình công tác tháng 6/2014 của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (02/06/2014)
 • Chương trình công tác tháng 5/2014 của đ/c Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (06/05/2014)
 • Chương trình công tác tháng 4/2014 của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (02/04/2014)
 • Chương trình công tác tháng 3/2014 của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (10/03/2014)
 • Chương trình công tác tháng 02/2014 của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (27/01/2014)
 • Chương trình công tác tháng 01/2014 của đ/c Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (06/01/2014)
 • Chương trình công tác tháng 12/2013 của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh.   (11/12/2013)
 • Chương trình công tác tháng 11/2013 của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh.   (31/10/2013)
 • Chương trình công tác tháng 10/2013 của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (02/10/2013)
 • Chương trình công tác tháng 9/2013 của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (30/08/2013)
 • Chương trình công tác tháng 8/2013 của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (05/08/2013)