Hoạt động
Thứ hai 18/1/2021
Hướng dẫn nội dung tuyên truyền tháng 11 năm 2014
 
Ngày 28/10, Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh ban hành Công văn số 334-CV/ĐU về việc hướng dẫn nội dung tuyên truyền tháng 11 năm 2014; triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01/7/2014.
 
 Đảng uỷ Văn phòng UBND tỉnh yêu cầu Cấp uỷ các chi bộ trực thuộc lãnh đạo triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền trong tháng 11. Cụ thể:
 
Triển khai học tập, quán triệt và thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị (khoá XI) về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế.
 
Thực hiện tốt công tác tuyên truyền tháng 11 năm 2014, tập trung vào 06 nội dung theo Hướng dẫn số 81-HD/ĐU, ngày 22/10/2014 của Đảng uỷ Khối CCQ tỉnh. Ngoài ra, cần nhấn mạnh một số sự kiện quan trọng diễn ra trong tháng 11 năm 2014 như:
 
Kỷ niệm 97 năm Cách mạng tháng Mười Nga (07/11/1917 – 07/11/2014); Ngày Pháp luật Việt Nam (09/11/2013 – 09/11/2014); 32 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2014), gắn với tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư.
  
 
Chậm nhất ngày 25/11/2014, cấp uỷ các Chi bộ báo cáo kết quả tuyên truyền các nội dung trên của chi bộ về Đảng uỷ Văn phòng UBND tỉnh để tổng hợp, báo cáo Đảng uỷ cấp trên.
 
Hùng Cường
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Tuyên truyền tháng 10 năm 2014   (29/09/2014)
 • Kết nạp Đảng viên Chi bộ Quản trị - Tài vụ   (11/07/2014)
 • Thi tìm hiểu lịch sử 105 năm thành lập tỉnh; 65 năm thành lập Đảng bộ tỉnh Lai Châu   (14/03/2014)
 • Kế hoạch khắc phục, sửa chữa khuyết điểm, hạn chế của BCH Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh   (12/02/2014)
 • Triển khai xây dựng kế hoạch khắc phục, sửa chữa khuyết điểm sau kiểm điểm theo Nghị quyết TW 4   (12/02/2014)
 • Hướng dẫn số: 62-HD/ĐU ngày 27/01/2014 của Đảng ủy Dân chính Đảng tỉnh   (11/02/2014)
 • Kế hoạch tuyên truyền các sự kiện lịch sử lớn trong năm 2014   (11/02/2014)
 • Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2013   (11/01/2014)
 • Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ   (29/10/2013)
 • Hướng dẫn nội dung tuyên truyền tháng 11/2013 và Quy chế giải thưởng   (28/10/2013)
 • Đảng uỷ Văn phòng UBND tỉnh triển khai công tác xây dựng Đảng   (14/08/2013)
 • Kiện toàn tổ bảo vệ chính trị nội bộ   (16/07/2013)
 • Quyết định đổi tên chi bộ trực thuộc.   (08/07/2013)
 • Đảng bộ VP UBND tỉnh: Nâng cao chất lượng công tác KT, giám sát của cấp ủy các tổ chức cơ sở Đảng   (03/06/2013)
 • Kế hoạch “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2013.   (03/06/2013)