Tin tức sự kiện
Thứ hai 15/8/2022
Kế hoạch tổ chức Hội nghị tập huấn về công tác nhân quyền năm 2014
 
 Ngày 15/10/2014, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1571 /KH-UBND, Tổ chức Hội nghị tập huấn về công tác nhân quyền năm 2014.
 
Theo Kế hoạch Hội nghị sẽ diễn ra trong 02 ngày, dự kiến trung tuần tháng 11/2014, tại Trung tâm Hội nghị văn hóa tỉnh và sẽ có khoảng 300 đại biểu dự.
  
 Mục đích của kế hoạch nhằm nâng cao hơn nữa về nhận thức trong toàn thể cán bộ, công chức các lực lượng, các cơ quan, đoàn thể về vấn đề nhân quyền và công tác bảo vệ, đấu tranh về nhân quyền trong tình hình mới; qua đó, chủ động phòng ngừa, tích cực đấu tranh với âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề “dân chủ”, “nhân quyền” để chống phá Việt Nam trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
 
Thu Hoài
 print   send mail