Tài liệu phục vụ Hội nghị
Thứ bảy 2/7/2022
Tài liệu phiên họp UBND tỉnh tháng 10/2014.
 
Ngày 17/10, UBND tỉnh đã ban hành Giấy mời 91 về việc triệu tập phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 10 năm 2014 vào hồi 7h30’ (thứ Năm) ngày 23/10/2014.
 
Tải về tài liệu của phiên họp
 
 
 
 
 
Đề nghị đại biểu in tài liệu dự họp.
 
Minh Tiến
 print   send mail