Mời họp
Thứ hai 24/1/2022
Giấy mời họp số 91/GM-UBND, khai mạc 07h30’ (Thứ Năm) - ngày 23/10/2014
 
Cập nhật, 16:30’, 17/10/2014
Ngày 17/10/2014, UBND tỉnh ban hành Giấy mời số 91/GM-UBND mời dự phiên họp thường kỳ UBND tỉnh.
 
Nội dung:
 
Phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 10 năm 2014, thảo luận một số nội dung sau:
 
 
 
 
 
Đề nghị đại biểu khai thác tài liệu tại địa chỉ http://vpubnd.laichau.gov.vn, mục Tài liệu Hội nghị để nghiên cứu, tham gia cho ý kiến tại phiên họp.
  
Thành phần:
  
a) Đại biểu triệu tập: Các đồng chí thành viên UBND tỉnh;
 
b) Đại biểu mời: trân trọng kính mời các đồng chí;
 
Đại diện Thường trực HĐND tỉnh;
 
Chủ tịch (hoặc Phó Chủ tịch) Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
 
Chủ tịch (hoặc Phó CHủ tịch) Liên đoàn Lao động tỉnh;
 
Đại diện lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh;
 
Đại diện lãnh đạo: Văn phòng Tỉnh uỷ, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Ban Dân vận Tỉnh uỷ.
 
Thủ trưởng các sở, ngành: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và PTNT, Xây dựng, Giao thông Vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Thông tin và Truyền thông, Khoa học và Công nghệ, Nội vụ, Tư pháp, Cục Thuế tỉnh. (Trường hợp đặc biệt, cấp trưởng đi vắng, cấp phó đi thay và phải báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh).
 
Đại diện Lãnh đạo, Chuyên viên Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
 
Văn phòng UBND tỉnh: Lãnh đạo, Chuyên viên, TT. Tin học và Công báo.
 
Phóng viên: Báo Lai Châu, Đài PTTH tỉnh, Cổng giao tiếp điện tử tỉnh.
  
Thời gian: 01 ngày, khai mạc hồi 07h30’ (thứ Năm) – ngày 23/10/2014.
 
Địa điểm: Phòng họp số 10, trung tâm Hội nghị -Văn hoá tỉnh.
 
Minh Tiến
 print   send mail