Văn phòng UBND tỉnh
Thứ hai 24/1/2022
Xây dựng kế hoạch chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn Quốc
 
Ngày 15/10, Ban chấp hành Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh  tổ chức hội nghị đánh giá thực hiện nhiệm vụ tháng 9/2014 và triển khai một số nhiệm vụ tháng 10/2014, xây dựng kế hoạch đại hội các chi bộ trực thuộc tiến tới Đại hội Đảng bộ Văn phòng nhiệm kỳ 2015-2020.
 
Tại cuộc họp đồng chí Nguyễn Ngọc Vinh – Bí thư Đảng bộ  thông qua báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 9/2014, đánh giá những ưu điểm, tồn tại hạn chế và nguyên nhân, đồng thời đề ra những giải pháp, nhiệm vụ cần thực hiện trong thời gian tới. Các đại biểu tham gia ý kiến nhận xét và thống nhất cao với báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 9 mà BCH Đảng bộ đã dự thảo.
 

 BCH Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh triển khai nhiệm vụ
  
Hội nghị cũng đã tập trung thảo luận dự thảo Kế hoạch Đại hội Đảng bộ Văn phòng và Đại hội các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2015-2020 và chỉ đạo các chi bộ trực thuộc tiến hành đánh giá 01 năm thực hiện khắc phục hạn chế sau kiểm điểm TW4 và việc đăng ký làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; bình xét cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua thực hiện “Dân vận khéo”; lãnh đạo Chi đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Văn phòng UBND tỉnh Đại hội đúng kế hoạch để ra…
        
Kết luận cuộc họp Đồng chí Nguyễn Ngọc Vinh – Bí thư Đảng bộ biểu dương những kết quả mà các chi bộ đã thực hiện trong tháng 9/2014 đồng thời đề nghị trong thời gian tới các các chi bộ, chính quyền cần tập trung chỉ đạo làm tốt các công tác sau: Rà soát xét nâng lương đợt 2 năm 2014, triển khai kê khai tài sản, thu nhập năm 2014. Chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu năm chưa hoàn thành, chuẩn bị các công việc đánh giá tổng kết cuối năm 2014; đồng chí Bí thư Đảng bộ cũng nhấn mạnh các đồng chí trong cấp uỷ, bí thư các chi bộ trực thuộc cần bám sát nội dung kế hoạch, công việc được phân công, chỉ đạo sát sao cán bộ đảng viên trong chi bộ chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết để tiến hành Đại hội các chi bộ trực thuộc, tiến tới đại hộ Đảng bộ Văn phòng phòng UBND tỉnh vào trung tuần tháng 4/2015.
 
Để đảm bảo tiến độ thực hiện Đại hội Đảng các cấp theo đúng kế hoạch, chiều 16/10/2014, Đảng uỷ Văn phòng UBND tỉnh đã triển khai hội nghị đảng viên triển khai Chỉ thị số 36-CT/TW, ngày 30/5/2014 của bộ chính trị; kế hoạch đại hội của Đảng uỷ Văn phòng UBND tỉnh và các văn bản hướng dẫn của Đảng uỷ cấp trên về đại hội đảng các cấp.  

Đ/c Nguyễn Ngọc Vinh - Bí thư Đảng bộ triển khai công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp trong toàn Đảng bộ.
 
Hùng Cường
 print   send mail