Mời họp
Thứ tư 19/1/2022
(HOẢ TỐC) Kế hoạch làm việc của Chủ tịch UBND tỉnh tại huyện Mường Tè
 
Ngày 10/10, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch (HOẢ TỐC) số 1540/KH-UBND Kế hoạch làm việc của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tại huyện Mường Tè về tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2014.
  
UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch làm việc của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cùng Đoàn công tác tại huyện Mường Tè về tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2014  như sau:
 
1. Thành phần
 
Đồng chí Nguyễn Khắc Chử - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh;
 
Đồng chí Vũ Văn Hoàn – Phó Bí thư Tỉnh uỷ;
 
Đồng chí Nguyễn Chương - Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
 
Đồng chí Lê Trọng Quảng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
 
Đại diện lãnh đạo sở, ngành: Kế hoạch & Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp & PTNT, Tài nguyên & Môi trường, Giao thông vận tải, Ban QLDA bồi thường di dân TĐC tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Văn phòng Tỉnh uỷ, Văn phòng UBND tỉnh.
 
2. Lịch trình và nội dung kiểm tra, làm việc
 
Ngày 12/10/2014:
 
06h00': Đoàn tập trung ăn sáng (tại Nhà hàng Thuý Nga) và xuất phát đi huyện Mường Tè, thăm điểm tái định cư và một số công trình tại thị trấn huyện Mường Tè.
  
13h30': Thăm điểm tái định cư xã Nậm Khao.  
 
- Ngày 13/10/2014:
 
07h30': Đoàn làm việc với Ban Thường vụ Huyện uỷ Mường Tè về tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng; nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2014.
 
Buổi chiều: Đoàn về thành phố Lai Châu.
 
3. Phân công nhiệm vụ
  
 - UBND huyện Mường Tè chuẩn bị báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2014; đảm bảo điều kiện làm việc theo lịch trình của Đoàn.
 
- Báo Lai Châu, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh cử phóng viên đưa tin.
 
4. Phương án bố trí xe
 
- Xe đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh: Đ/c Chủ tịch + Văn phòng UBND tỉnh.
 
- Xe đồng chí Phó Bí thư Tỉnh uỷ: Đ/c Phó Bí thư + Văn phòng Tỉnh uỷ.
 
- Xe đồng chí Nguyễn Chương - Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Đ/c Chương + Lãnh đạo các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính.
 
- Xe đồng chí Lê Trọng Quảng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Đ/c Quảng + Lãnh đạo các Sở: Nông nghiệp & PTNT, Tài nguyên & Môi trường.
 
 - Xe Công an tỉnh: Lãnh đạo Công an tỉnh + Phóng viên: Báo Lai Châu, Đài PTTH tỉnh.
 
- Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở Giao thông Vận tải, Ban QLDA bồi thường, di dân TĐC tỉnh đi xe riêng.
 
Minh Tiến
 print   send mail