Mời họp
Thứ tư 19/1/2022
Kế hoạch số 1534/KH-UBND Đón tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Bộ GD&ĐT ngày 14-15/10/2014
 
Cập nhật 09:00', 09/10/2014
Ngày 08/10, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1534/KH-UBND Đón tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo do Giáo sư Phạm Vũ Luận  -  Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng làm Trưởng Đoàn.
     
*Ngày 14/10/2014
 
10h00': Đón Đoàn công tác tại khu vực giáp ranh với tỉnh Lào Cai
 
Thành phần đón Đoàn:
  
01 đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
 
Đại diện Lãnh đạo các sở, ngành: Giáo dục và Đào tạo, Văn phòng UBND tỉnh;
 
Công an tỉnh: Bố trí 01 xe dẫn Đoàn.
 
* 11h30': Tiếp cơm Đoàn tại nhà ăn mới - Nhà khách Hương Phong
 
Thành phần:
 
Đại diện Thường trực Tỉnh uỷ, Thường trực HĐND, UBND tỉnh;
 
Như thành phần đón Đoàn.
 
- 13h30' đón Đoàn công tác tại Nhà khách Hương Phong đi thăm Trường Mầm non xã Giang Ma huyện Tam Đường
 
Thành phần:
 
Đại diện Thường trực Tỉnh uỷ, Lãnh đạo UBND tỉnh;
 
Đại diện Lãnh đạo các sở, ban, ngành: Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ, Ban Dân tộc tỉnh, Văn phòng Tỉnh uỷ, Văn phòng UBND tỉnh, Công an tỉnh;
 
Huyện Tam Đường (đón Đoàn tại Trường Mầm non xã Giang Ma): Thường trực Huyện uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQVN; Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo; Đại diện lãnh đạo Đảng uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQVN xã Giang Ma huyện Tam Đường; Hiệu trưởng Trường Mầm non xã Giang Ma;
 
Phóng viên Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh, Báo Lai châu, Cổng Thông tin điện tử tỉnh, Phân xã Thông tấn xã Việt Nam tại Lai Châu, Đài Tiếng nói Việt Nam khu vực Tây Bắc thường trú tại Lai Châu.
 
* 16h00' : Đoàn công tác giao lưu với cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh tại Trường Phổ thông dân tộc nội trú tỉnh
 
Thành phần:
 
Lãnh đạo tỉnh và các sở, ban, ngành: Như thành phần đón Đoàn công tác đi thăm Trường Mầm non xã Giang Ma huyện Tam Đường;
 
Đại diện Thường trực Thành uỷ, HĐND, UBND thành phố Lai Châu;
 
Sở Giáo dục và Đào tạo: Giám đốc, các Phó Giám đốc, Trưởng các phòng ban chuyên môn và Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở đóng trên địa bàn thành phố Lai Châu;
 
Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Lai Châu: Lãnh đạo Phòng, Thủ trưởng các đơn vị trường học trực thuộc Phòng;
 
Đại diện giáo viên, học sinh một số trường đóng trên địa bàn thành phố Lai Châu (do Sở Giáo dục và Đào tạo lựa chọn, triệu tập);
 
Phóng viên Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh, Báo Lai châu, Cổng Thông tin điện tử tỉnh, Phân xã Thông tấn xã Việt Nam tại Lai Châu, Đài Tiếng nói Việt Nam khu vực Tây Bắc thường trú tại Lai Châu.
 
* 19h00' : Tiếp cơm Đoàn tại Nhà ăn mới - Nhà khách Hương Phong.
 
Thành phần:
 
Các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ;
 
Đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
 
Đoàn công tác của UBND tỉnh Điện Biên; Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh Điện Biên, Lào Cai;
 
- Như thành phần của tỉnh đi cùng Đoàn công tác.
 
* Ngày 15/7/2014
 
07h00': Tiếp Đoàn công tác ăn sáng tại Nhà khách Hương Phong
 
Thành phần:
 
Các đồng chí đại diện Thường trực Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh, UBND tỉnh;
 
Đại diện Lãnh đạo UBND tỉnh Điện Biên; Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh Điện Biên, Lào Cai;
 
Đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành: Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ, Ban Dân tộc tỉnh, Văn phòng Tỉnh uỷ, Văn phòng UBND tỉnh, Công an tỉnh;
 
* 08h00': Làm việc với Đoàn công tác tại Phòng họp số 10, Trung tâm Hội nghị - Văn hoá tỉnh
 
Thành phần:
 
Thường trực Tỉnh uỷ, Thường trực HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
 
Đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
 
Đại diện Lãnh đạo UBND tỉnh Điện Biên; Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh Điện Biên, Lào Cai (do Bộ Giáo dục và Đào tạo mời);
 
Đại diện Lãnh đạo các ban, sở, ngành: Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Ban Dân tộc tỉnh, Văn phòng Tỉnh uỷ, Văn phòng UBND tỉnh, Công an tỉnh;
 
Phóng viên Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh, Báo Lai châu, Cổng Thông tin điện tử tỉnh, Phân xã Thông tấn xã Việt Nam tại Lai Châu, Đài Tiếng nói Việt Nam khu vực Tây Bắc thường trú tại Lai Châu.
 
* 11h30': Tiếp Đoàn công tác ăn trưa tại Nhà ăn mới - Nhà khách Hương Phong
 
Thành phần: Như thành phần làm việc với Đoàn.
 
* 14h00: Đoàn công tác xuất phát đi Lào Cai
 
Thành phần tiễn Đoàn: Như thành phần đón Đoàn tại khu vực giáp ranh với tỉnh Lào Cai.
 
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 
Sở Giáo dục và Đào tạo
 
Chuẩn bị báo cáo làm việc với Đoàn công tác;
 
Phối hợp với huyện Tam Đường đảm bảo các điều kiện đón tiếp, làm việc trong thời gian Đoàn công tác thăm Trường Mầm non xã Giang Ma huyện Tam Đường;
 
Lựa chọn, triệu tập giáo viên, học sinh các trường đóng trên địa bàn thành phố Lai Châu dự buổi giao lưu với Đoàn công tác vào hồi 16h00’ ngày 14/10/2014 tại Trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh; phối hợp với Đoàn công tác xây dựng chương trình giao lưu;
 
Bố trí Lãnh đạo đón, tiễn Đoàn công tác của UBND tỉnh Điện Biên và Sở Giáo dục và Đào tạo Lào Cai.
 
Văn phòng UBND tỉnh
 
Phối hợp chuẩn bị báo cáo làm việc với Đoàn; đảm bảo các điều kiện ăn, nghỉ, làm việc cho các thành viên Đoàn trong thời gian công tác tại tỉnh.
 
Sở Giao thông Vận tải
 
Đảm bảo giao thông thông suốt theo lịch trình Kế hoạch.
 
Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
 
Chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị các điều kiện về âm thanh, ánh sáng, sân khấu, băng zôn, khẩu hiệu…phục vụ buổi giao lưu của Đoàn công tác với cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh tại Trường Phổ thông dân tộc nội trú tỉnh.
 
Ban Quản lý Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh
 
Chuẩn bị phòng họp và các điều kiện phục vụ buổi làm việc của Đoàn.
 
Nhà khách Hương Phong
 
Phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị các điều kiện đón tiếp và ăn, nghỉ cho Đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh Điện Biên và Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh Điện Biên, Lào Cai.
 
Công an tỉnh
 
Bố trí 01 xe dẫn Đoàn theo lịch trình làm việc của Đoàn công tác.
 
Kế hoạch này thay cho Giấy mời.
 
Hùng Cường
 print   send mail