Mời họp
Thứ hai 24/1/2022
(HOẢ TỐC) Giấy mời họp số 88/GM-UBND, Khai mạc 07h30’ (thứ Năm) - Ngày 09/10/2014
 
Cập nhật: 09:30’, 07/10/2014
Ngày 07/10/2014, UBND tỉnh ban hành Giấy mời (HOẢ TỐC) số 88/GM-UBND mời dự họp trực tuyến.
 
Nội dung:
 
Hội nghị trực tuyến phổ biến, quán triệt NQ số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị (khoá XI) về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập Quốc tế, HN trực tuyến với Bộ Thông tin và Truyền thông tại điểm đầu cầu Lai Châu.
  
Thành phần:
  
Đại diện Thường trực Tỉnh uỷ; đại diện thường trực UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ;
 
Các thành viên Ban Chỉ đạo ứng dụng CNTT của tỉnh, Tổ Thư ký giúp việc BCĐ (thành lập tại QĐ số 871/QĐ-UBND ngày 08/8/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh; trừ các thành viên là Chủ tịch UBND các huyện);
 
Đại diện lãnh đạo các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn tỉnh.
  
Thời gian: 07h30’ (thứ Năm) – ngày 09/10/2014.
 
Địa điểm: Phòng họp trực tuyến UBND tỉnh – tầng 2, nhà B, trung tâm HC-CT tỉnh.
 
Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Chi nhánh Viettel Lai Châu và Cục Quản lý CSHT – Bộ Thông tin và Truyền thông chuẩn bị các điều kiện tổ chức Hội nghị tại đầu cầu của tỉnh.
 
Minh Tiến
 print   send mail