Tin tức sự kiện
Thứ hai 24/1/2022
Lấy ý kiến vào Dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh trong lĩnh vực đất đai
 
Để đảm bảo quản lý đất đai chặt chẽ, hiệu quả, sử dụng hợp lý, tiết kiệm, cải cách hành chính, công khai, minh bạch, dân chủ, nâng cao hiệu quả thực thi Luật đất đai và công tác quản lý nhà nước về đất đai. Ngày 03/10, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị lấy ý kiến vào Dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh trong lĩnh vực đất đai. Đồng chí Lê Trọng Quảng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị.
  

 Toàn cảnh hội nghị
    
Hội nghị các đại biểu đã nghe lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường thông qua Dự thảo Quy định một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; trình tự, thủ tục thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; Dự thảo hạn mức giao đất, hạn mức công nhận quyền sử dụng đất; kích thước, diện tích đất tối thiểu được tách thửa; hạn mức giao đất chưa sử dụng, đất xây dựng trụ sở cơ quan, đơn vị sự nghiệp; Dự thảo trình tự thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và gia hạn sử dụng đất.
  
 Qua nghiên cứu, đa số các đại biểu tán thành cao với các Dự thảo và đề nghị bổ sung một số điều như: Dự thảo hạn mức giao đất, hạn mức công nhận quyền sử dụng đất; kích thước, diện tích đất tối thiểu được tách thửa; hạn mức giao đất chưa sử dụng, đất xây dựng trụ sở cơ quan, đơn vị sự nghiệp. Tại điều 10 Bổ sung quy định rõ các hồ sơ đã được thẩm định và cấp giấy cũng như thẩm định chưa cấp giấy quy định cũng tại điều 10 điểm a nên thực hiện đến bù theo Nghị định 47.Điều 3 nên điểu chỉnh “Không nên uỷ quyền vì liên quan đến nhiều huyện thị, trong trường hợp đặc biệt thì có thể uỷ quyền cho từng dự án”; Điều 8 bổ sung “kết hợp với việc hợp thửa”.
   
 Dự thảo trình tự thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và gia hạn sử dụng đất xem lại điều 5 khoản 1, Điều 6 khoản 2 và một số điều của Dự thảo Quy định một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; trình tự, thủ tục thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư
 
Kết luận Hội nghị đồng chí Lê Trọng Quảng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành tiếp tục tham gia ý kiến bằng văn bản gửi về Sở Tài Nguyên và Môi trường chậm nhất vào ngày 9/10/2014; Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ khẩn trương hoàn thiện các Dự thảo và xin ý kiến thẩm định văn bản của Sở Tư pháp để trình Ủy ban nhân dân tỉnh ký ban hành trước ngày 20/10/ 2014 đúng theo quy định của Luật Đất đai, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và đáp ứng yêu cầu của công tác quản lý nhà nước về đất đai trong điều kiện hiện nay.
 
Thu Hoài
 print   send mail