Mời họp
Thứ sáu 21/1/2022
Giấy mời họp số 86/GM-UBND, Khai mạc 09h00’ (thứ Năm) - Ngày 09/10/2014
 
Cập nhật: 08:30’, 01/10/2014
Ngày 30/9/2014, UBND tỉnh ban hành Giấy mời số 86/GM-UBND mời dự họp.
 
Nội dung:
 
UBND tỉnh tổ chức cuộc họp để thống nhất phương án giải quyết những tồn tại, vướng mắc theo đề nghị của Sở Tài nguyên và môi trường và UBND huyện Sìn Hồ
  
Thành phần:
  
Chủ trì: Đ/c Lê Trọng Quảng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
 
Đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT;
 
UBND huyện Sìn Hồ: Chủ tịch và PCT phụ trách, Trưởng phòng TNMT, Trưởng phòng TC-KH, Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất(huyện thông báo thành phần dự họp);
 
Đại diện lãnh đạo Công ty TNHH dược liệu Sìn Hồ.
 
(Sở TN&MT chuẩn bị hồ sơ tài liệu tại cuộc họp).
        
Thời gian: khai mạc hồi 09h00’ (thứ Năm) – ngày 09/10/2014.
 
Địa điểm: Đề nghị UBND huyện Sìn Hồ bố trí phòng họp.
 
Minh Tiến
 print   send mail