Tin tức sự kiện
Chủ nhật 22/5/2022
Hướng dẫn lập hồ sơ công việc trên hệ thống Quản lý văn bản và Điều hành.
 

Ngày 11/5, Văn phòng UBND tỉnh ban hành Công văn số 278/VPUBND-HC về việc hướng dẫn lập hồ sơ công việc trên hệ thống Quản lý văn bản và Điều hành.

Để đảo bảo việc giải quyết công việc và lưu trữ hồ sơ đáp ứng yêu cầu Nghị định 30, Văn phòng UBND đã phối hợp với Viễn thông Lai Châu lập danh mục hồ sơ lưu trữ hiện hành và hướng dẫn cho các cá nhân lập hồ sơ công việc trên hệ thống Quản lý văn bản và điều hành Eoffice. Để việc tra cứu, khai thác hồ sơ công việc phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của UBND, Văn phòng UBND tỉnh được kịp thời và việc nộp lưu tài liệu vào lưu trữ lịch sử của tỉnh không bị thiếu hồ sơ; Văn phòng UBND tỉnh yêu cầu Trưởng các phòng, ban trung tâm triển khai đến toàn thể công chức, viên chức của đơn vị trong quá trình giải quyết công việc nghiêm túc thực hiện việc lập hồ sơ ngay sau khi kết thúc luồng văn bản (khi lập hồ sơ công việc bám sát Bảng thời hạn bảo quản tài liệu gửi kèm) và nộp vào lưu trữ cơ quan vào cuối mỗi năm; các cá nhân hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc để sót hồ sơ công việc thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách.
 
Phòng Hành chính – Tổ chức căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, chỉ đạo bộ phận lưu trữ cuối mỗi năm tiến hành tổng hợp, rà soát việc nộp hồ sơ công việc từ các tài khoản cá nhân vào lưu trữ cơ quan; báo cáo lãnh đạo văn phòng tình hình giao nộp hồ sơ; đồng thời tham mưu xử lý đối với những cá nhân không thực hiện nghiêm túc việc lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ công việc thuộc nhiệm vụ được giao trên tài khoản cá nhân vào lưu trữ cơ quan.
 
BBT
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Triển khai phần mềm truy vết phòng chống dịch Covid-19   (06/05/2021)
 • Tăng cường thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của UBND tỉnh   (28/04/2021)
 • Tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy tại cơ quan Văn phòng   (23/04/2021)
 • Thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị tổng kết CT tổng thể CCHC   (22/04/2021)
 • Bí thư Tỉnh ủy Giàng Páo Mỷ thăm, làm việc tại Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội   (19/04/2021)
 • Lai Châu: PCI năm 2020 tăng 6 bậc - Nỗ lực vượt bậc của các cấp chính quyền   (19/04/2021)
 • Hội nghị công bố Quyết định thanh tra   (05/04/2021)
 • Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng   (30/03/2021)
 • Chi bộ Quản trị – Tài vụ – Hành Chính công: Kết nạp đảng viên mới   (04/03/2021)
 • Chi bộ Hành chính – Tổ chức: Kết nạp đảng viên mới   (02/03/2021)
 • Bổ nhiệm Trưởng phòng Tổng hợp Nội chính   (25/02/2021)
 • Trung tâm Phục vụ hành chính công: Ra quân với khí thế mới ngày đầu xuân   (19/02/2021)
 • Triển khai thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2021   (08/02/2021)
 • Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19   (03/02/2021)
 • Hướng dẫn một số nội dung tuyên truyền tháng 02/2021   (01/02/2021)