Văn bản mới
Chủ nhật 22/5/2022
Ủy quyền điều hành, giải quyết công việc của Văn phòng UBND tỉnh
 
Chánh Văn phòng UBND tỉnh Lai Châu ban hành quyết định 264/QĐ-VPUBND ngày 28/4/2021 Ủy quyền cho đồng chí Phạm Hồng Thái, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh điều hành, giải quyết các công việc của Văn phòng UBND tỉnh và các công việc thuộc thẩm quyền của Chánh Văn phòng UBND tỉnh trong thời gian Chánh Văn phòng nghỉ phép từ ngày 04/5/2021 đến hết ngày 14/5/2021.
 
Đồng chí Phạm Hồng Thái, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh chịu trách nhiệm trước Chánh Văn phòng UBND tỉnh và trước pháp luật về các công việc được ủy quyền.
  
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 04/5/2021 đến hết ngày 14/5/2021.
 
Ban biên tập
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • CÔNG ĐIỆN chủ động ứng phó với tình hình mưa lũ, sạt lở đất trên địa bàn tỉnh   (26/04/2021)
 • Quyết định thành lập Ban Biên tập Trang Thông tin điện tử Văn phòng UBND tỉnh Lai Châu   (29/01/2021)
 • CHI THỊ công tác bầu cử đại biểu QH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 2026   (29/01/2021)
 • CHỈ THỊ: Tăng cường thực hiện các biện pháp bảo đảm đón tết Nguyên đán Tân Sửu 2021   (15/01/2021)
 • CHỈ THỊ về tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19   (13/01/2021)
 • Tăng cường áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19   (09/12/2020)
 • Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật   (06/11/2020)
 • Triển khai thực hiện một số nội dung tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật   (29/10/2020)
 • Công điện số 18/CĐ-UBND đề cao cảnh giác, tuyệt đối không lơ là chủ quan trước nguy cơ dịch bệnh   (30/09/2020)
 • Quy trình xét đề nghị công nhận sáng kiến, phạm vi ảnh hưởng và hiệu quả áp dụng của sáng kiến   (24/09/2020)
 • CHỈ THị Về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2020 - 2021   (13/09/2020)
 • Thành lập Tổ kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2020   (03/09/2020)
 • Văn phòng UBND tỉnh ban hành Quy định công tác thi đua, khen thưởng   (11/08/2020)
 • CÔNG ĐIỆN: Bảo đảm trật tự, ATGT trong điều kiện diễn biễn mới, phức tạp của bệnh Covid-19   (10/08/2020)
 • CÔNG ĐIỆN đẩy mạnh triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19   (19/02/2020)