Hoạt động
Thứ ba 26/1/2021
Tuyên truyền tháng 10 năm 2014
 
Ngày 29/9, Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh ban hành văn bản số 322-CV/ĐU về việc Hướng dẫn nội dung tuyên truyền tháng 10 năm 2014 và triển khai Quy chế phối hợp về công tác quản lý đảng viên nơi cư trú.
     
Theo đó, Đảng uỷ Văn phòng UBND tỉnh yêu cầu Cấp uỷ các chi bộ trực thuộc lãnh đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền trong tháng 10.
    
Thực hiện tốt công tác tuyên truyền tháng 10 năm 2014, tập trung vào 06 nội dung theo Hướng dẫn số 79-HD/ĐU, ngày 25/9/2014 của Đảng uỷ Khối CCQ tỉnh. Ngoài ra, cần nhấn mạnh một số sự kiện quan trọng diễn ra trong tháng 10 năm 2014 như:
 
Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Lai Châu lần thứ II; Hội nghị báo cáo viên các tỉnh phía Bắc và các Đảng uỷ trực thuộc Trung ương tổ chức tại Lai Châu.
 
Kỷ niệm 60 năm Ngày giải phóng Thủ đô Hà Nội (10/10/1954 – 10/10/2014); 65 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh (10/10/1949 – 10/10/2014); 10 năm Ngày thành lập Thành phố Lai Châu (10/10/2004 – 10/10/2014).
 
Kỷ niệm 10 năm Ngày thành lập Hội Doanh nhân Việt Nam (13/10/2004 – 13/10/2014); 84 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 – 14/10/2014); 84 năm Ngày thành lập Ngành Tổ chức, Dân vận, Văn phòng cấp uỷ; 84 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2014).
 
Triển khai quán triệt, học tập Quy chế phối hợp số 02-QCPH/ĐUCCQT-ĐUKDNT-ThULC về công tác quản lý đảng viên nơi cư trú.
 
 
Chậm nhất ngày 25/10/2014, cấp uỷ các Chi bộ báo cáo kết quả tuyên truyền các nội dung trên của chi bộ về Đảng uỷ Văn phòng UBND tỉnh để tổng hợp, báo cáo Đảng uỷ cấp trên.
 
Hùng Cường
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Kết nạp Đảng viên Chi bộ Quản trị - Tài vụ   (11/07/2014)
 • Thi tìm hiểu lịch sử 105 năm thành lập tỉnh; 65 năm thành lập Đảng bộ tỉnh Lai Châu   (14/03/2014)
 • Kế hoạch khắc phục, sửa chữa khuyết điểm, hạn chế của BCH Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh   (12/02/2014)
 • Triển khai xây dựng kế hoạch khắc phục, sửa chữa khuyết điểm sau kiểm điểm theo Nghị quyết TW 4   (12/02/2014)
 • Hướng dẫn số: 62-HD/ĐU ngày 27/01/2014 của Đảng ủy Dân chính Đảng tỉnh   (11/02/2014)
 • Kế hoạch tuyên truyền các sự kiện lịch sử lớn trong năm 2014   (11/02/2014)
 • Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2013   (11/01/2014)
 • Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ   (29/10/2013)
 • Hướng dẫn nội dung tuyên truyền tháng 11/2013 và Quy chế giải thưởng   (28/10/2013)
 • Đảng uỷ Văn phòng UBND tỉnh triển khai công tác xây dựng Đảng   (14/08/2013)
 • Kiện toàn tổ bảo vệ chính trị nội bộ   (16/07/2013)
 • Quyết định đổi tên chi bộ trực thuộc.   (08/07/2013)
 • Đảng bộ VP UBND tỉnh: Nâng cao chất lượng công tác KT, giám sát của cấp ủy các tổ chức cơ sở Đảng   (03/06/2013)
 • Kế hoạch “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2013.   (03/06/2013)
 • Báo cáo Kết quả học tập “Phong cách dân chủ” trong tư tưởng và tấm gương đao đức Hồ Chí Minh   (03/06/2013)