Mời họp
Thứ hai 15/8/2022
(HOẢ TỐC) Giấy mời họp số 84/GM-UBND, khai mạc 14h00’ (Thứ Tư) - ngày 01/10/2014
 
Cập nhật: 11:30’ 29/9/2014
Ngày 29/9/2014, UBND tỉnh ban hành Giấy mời (HOẢ TỐC) số 84/GM-UBND mời dự họp.
 
Nội dung:
 
Dự họp bàn giải pháp thực hiện QĐ số 1008/QĐ-TTg ngày 20/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao chỉ tiêu bệnh nhân được điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng Methadone năm 2014-2015. QĐ 2596/QĐ-TTg ngày 27/12/2013 của Thủ tướng Chínhphur về việc phê duyệt đề án đổi mới công tác cai nghiện ma tuý ở Việt Nam đến năm 2020.
  
Thành phần:
  
Chủ trì: Đ/c Tống Thanh Hải – Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
 
Đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Y tế, Lao động TBXH, Nội vụ, Kế hoạch & Đầu tư, Tài chính, Tư pháp, Văn phòng UBND tỉnh, Công an tỉnh.
 
Lãnh đạo Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS tỉnh.
        
Thời gian: khai mạc hồi 14h00’ (thứ Tư) – ngày 01/10/2014.
 
Địa điểm: Phòng họp UBND tỉnh – tầng 3 – nhà B.
 
 Giao Sở Y tế chuẩn bị nội dung về triển khai công tác điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone năm 2014 (việc mở mới các cơ sở điều trị và điểm cấp phát thuốc); Sở LĐTBXH chuẩn bị nội dung về đổi mới công tác cai nghiện ma tuý đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh.
 
Minh Tiến
 print   send mail