(HOẢ TỐC) Mời họp UBND tỉnh tháng 5 (08h00 từ ngày 21-22/5 - GM 35)    (18/05/2018)
Cập nhật, 10h00’ ngày 18/5/2018
      
(HOẢ TỐC)  Chủ tịch UBND tỉnh triệu tập Phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 5 năm 2018. Thời gian: 02 ngày, khai mạc 08h, từ ngày 21-22/5/2018.
Tin mới

Tham gia ý kiến dự thảo NĐ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2017/NĐ-CP

Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, tham gia ý kiến đối với dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2017/NĐ-CP

Chương trình quốc gia khống chế và tiến tới loại trừ bệnh Dại giai đoạn 2017 - 2021 tỉnh Lai Châu
Khống chế bệnh Dại trên đàn chó nuôi và trên người vào năm 2021 nhằm tiến tới loại trừ bệnh Dại. Mục tiêu cụ thể: Trên 95% số xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là xã) lập được danh sách hộ nuôi chó. Tỷ lệ chó nuôi được tiêm phòng vắc xin Dại tại các xã, phường, thị trấn đạt trên 85% vào năm 2021. Trên 70% số huyện, thành phố không có ca bệnh Dại trên chó trong 02 năm liên tiếp. Giảm 60% số người tử vong do bệnh Dại ở người vào năm 2021 so với số ca mắc Dại trung bình giai đoạn 2011-2016.
Triển khai bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2018-2020

Khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng với sự phát triển ổn định, bền vững của toàn xã hội. Tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật và các chính sách về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; tạo cơ sở để huy động, tập trung sự quan tâm, hưởng ứng, tham gia của toàn xã hội đối với công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Nâng cao trách nhiệm, tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức xã hội, các doanh nghiệp và người tiêu dùng trong việc thực hiện các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng nhằm xây dựng môi trường tiêu dùng lành mạnh, góp phần tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội. đó là mục tiêu của Kế hoạch đề ra.

 

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong tháng 5

Cấp uỷ các chi bộ trực thuộc nghiêm túc triển khai thực hiện, đảm bảo việc tuyên truyền đến 100% cán bộ, đảng viên được học tập, quán triệt