Phân công nhiệm vụ lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh    (28/10/2020)
Văn phòng UBND tỉnh Phân công nhiệm vụ lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh Quyết định 1539/QĐ-VPUBND
Tin mới

Sôi nổi, hấp dẫn Hội thao Khối Tham mưu – Tổng hợp

Ngày 10/10, Khối Tham mưu - Tổng hợp tổ chức Hội thao năm 2020. Tham gia Hội thao có gần 100 vận động viên (VĐV) đến từ 8 đơn vị trong khối (gồm Sở Ngoại vụ, Sở Nội vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý Trung tâm Hành chính – Chính trị tỉnh, Cục Thống kê tỉnh, Ban Dân tộc tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh).

Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2020

Mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức lớn, nhưng với sự nỗ lực của toàn Đảng bộ, nhân dân, sự phối hợp chặt chẽ giữa các Sở, ban, ngành và địa phương, tình hình kinh tế xã hội của tỉnh tiếp tục phát triển và đạt được một số kết quả khả quan.

Phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 9
Chuẩn bị kỹ lưỡng các công tác đảm bảo tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025; chủ động trong việc thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội; tập trung lập quy hoạch tỉnh Lai Châu thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025; tiếp tục quan tâm công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư... Đây là những nhiệm vụ trọng tâm được Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Dũng chỉ đạo thực hiện tại Phiên họp UBND tỉnh tháng 9 tổ chức hôm nay (23/9).
Công điện số 18/CĐ-UBND đề cao cảnh giác, tuyệt đối không lơ là chủ quan trước nguy cơ dịch bệnh

Hôm nay (29/9), UBND tỉnh Lai Châu ban hành Công điện số 18/CĐ-UBND yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thành phố; Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 các cấp tiếp tục đề cao cảnh giác, tuyệt đối không lơ là chủ quan trước nguy cơ dịch bệnh, tổ chức thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo đúng chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh.

Kết luận của đồng chí Hà Trọng Hải – Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc ngày 15/10/2020

Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân góp đất trồng cao su; ý kiến phát biểu của các thành viên dự họp, đồng chí Hà Trọng Hải- Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến kết luận