Thông báo thay đổi thời gian tổ chức Hội nghị trực tuyến công bố chỉ số CCHC tỉnh năm 2018.    (18/06/2019)

Văn phòng UBND tỉnh thông báo thay đổi thời gian tổ chức Hội nghị trực tuyến công bố chỉ số cải cách hành chính tỉnh năm 2018.

Tin mới

Trên 8.000 lượt hộ gia đình được vay vốn giảm nghèo bền vững

Tính đến cuối tháng 4, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh đang thực hiện 15 chương trình tín dụng cho vay ưu đãi với 8.029 lượt hộ gia đình được vay vốn, doanh số cho vay đạt 318.034 triệu đồng.

Giao đất cho Trung tâm PTQĐ thành phố Lai Châu quản lý, lập phương án tổ chức đấu giá QSD đất

UBND tỉnh ban hành quyết định giao đất cho Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Lai Châu quản lý, lập phương án và tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất.

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 6 tháng đầu năm 2019 tại Văn phòng UBND tỉnh

Những năm qua, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cấp ủy, chính quyền cơ quan Văn phòng UBND tỉnh quan tâm và chỉ đạo triển khai thực hiện đảm bảo hiệu quả, phù hợp với đặc điểm, tình hình, chức năng, nhiệm vụ của cơ quan. Đồng thời, bố trí công chức có đủ năng lực, trình độ kiêm nhiệm làm công tác phổ biến giáo dục pháp luật.