(HOẢ TỐC) Kiểm tra thực địa tại tp Lai Châu (14h00 ngày 24/4 - GM 32)    (23/04/2018)
Cập nhật, 16h20’ ngày 23/4/2018
      
(HOẢ TỐC)  Kiểm tra thực địa, họp thống nhất bàn giao quản lý sử dụng công trình: Cải tạo và nâng cấp hệ thống xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố Lai Châu (giai đoạn 1). Thời gian: 15h00' (thứ 3) - ngày 24/4/2018.
Tin mới

Triển khai thử nghiệm kết nối, liên thông phần mềm Quản lý văn bản và điều hành VNPT-Ioffice
UBND tỉnh ban hành Công văn số 369 /UBND-VX, đôn đốc triển khai thử nghiệm kết nối, liên thông phần mềm Quản lý văn bản và điều hành VNPT-Ioffice thực hiện kết nối liên thông 4 cấp chính quyền.