Tiếp Công dân
Chủ nhật 27/5/2018

Ban Tiếp công dân nhận được đơn của ông Hoàng Văn Giúp; Địa chỉ: Bản Chát, xã Mường Kim, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu. Đơn đề nghị xem xét hỗ trợ thêm giá đất cây cối, hoa màu, đất 02 vụ lúa cho 50 hộ dân Bản Chát, xã Mường Kim.

Ban Tiếp công dân tỉnh, tiếp 20 công dân trú tại bản Huổi Khiết 1, xã Mường Kim, huyện Than Uyên, kiến nghị một số vấn đề liên quan đến công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ di dân, tái định cư dự án thuỷ điện Huội Quảng, Bản Chát.

Từ ngày 14/5 đến ngày 18/5 Ban tiếp công dân đã tiếp và xử lý 05 đon  và 04 lượt tiếp công dân với tổng số 174 người.

Đề nghị các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết việc bồi thường, hỗ trợ tái định cư dự án thuỷ điện Huội Quảng, Bản Chát cho các hộ dân tái định cư tại 04 bản thuộc huyện Tân Uyên.

Các tin đã đăng
 • Tổng hợp tiếp nhận và xử lý đơn thư của công dân từ ngày 03/7 đến ngày 07/7/2017   (11/07/2017)
 • Tổng hợp tiếp nhận và xử lý đơn thư của công dân từ ngày 19/6 đến ngày 23/6/2017   (26/06/2017)
 • Tổng hợp tiếp nhận và xử lý đơn thư của công dân từ ngày 12/6 đến ngày 16/6/2017   (20/06/2017)
 • Tổng hợp tiếp nhận và xử lý đơn thư của công dân từ ngày 15/5 đến ngày 19/5/2017   (23/05/2017)
 • Tổng hợp tiếp nhận và xử lý đơn thư của công dân từ ngày 08/5 đến ngày 12/5/2017   (16/05/2017)
 • Tổng hợp tiếp nhận và xử lý đơn thư của công dân từ ngày 03/5 đến ngày 05/5/2017   (09/05/2017)
 • Tổng hợp tiếp nhận và xử lý đơn thư của công dân từ ngày 24/4 đến ngày 28/4/2017   (03/05/2017)
 • Tổng hợp tiếp nhận và xử lý đơn thư của công dân từ ngày 10/4 đến ngày 14/4/2017   (19/04/2017)
 • Tổng hợp tiếp nhận và xử lý đơn thư của công dân từ ngày 03/4 đến ngày 07/4/2017   (13/04/2017)
 • Tổng hợp tiếp nhận và xử lý đơn thư của công dân từ ngày 13/3 đến ngày 17/3/2017   (22/03/2017)
 • Tổng hợp tiếp nhận và xử lý đơn thư của công dân từ ngày 20/02 đến ngày 24/02/2017   (01/03/2017)
 • Tổng hợp tiếp nhận và xử lý đơn thư của công dân từ ngày 09/01 đến ngày 13/01/2017   (17/01/2017)
 • Tổng hợp tiếp nhận và xử lý đơn thư của công dân từ ngày 03/01 đến ngày 06/01/2017   (10/01/2017)
 • Tổng hợp tiếp nhận và xử lý đơn thư của công dân từ ngày 12/12 đến ngày 16/12/2016   (19/12/2016)
 • Tổng hợp tiếp nhận và xử lý đơn thư của công dân từ ngày 28/11 đến ngày 02/12/2016   (06/12/2016)