Tiếp Công dân
Thứ hai 19/3/2018
Các tin đã đăng
 • Tổng hợp tiếp nhận và xử lý đơn thư của công dân từ ngày 24/4 đến ngày 28/4/2017   (03/05/2017)
 • Tổng hợp tiếp nhận và xử lý đơn thư của công dân từ ngày 10/4 đến ngày 14/4/2017   (19/04/2017)
 • Tổng hợp tiếp nhận và xử lý đơn thư của công dân từ ngày 03/4 đến ngày 07/4/2017   (13/04/2017)
 • Tổng hợp tiếp nhận và xử lý đơn thư của công dân từ ngày 13/3 đến ngày 17/3/2017   (22/03/2017)
 • Tổng hợp tiếp nhận và xử lý đơn thư của công dân từ ngày 20/02 đến ngày 24/02/2017   (01/03/2017)
 • Tổng hợp tiếp nhận và xử lý đơn thư của công dân từ ngày 09/01 đến ngày 13/01/2017   (17/01/2017)
 • Tổng hợp tiếp nhận và xử lý đơn thư của công dân từ ngày 03/01 đến ngày 06/01/2017   (10/01/2017)
 • Tổng hợp tiếp nhận và xử lý đơn thư của công dân từ ngày 12/12 đến ngày 16/12/2016   (19/12/2016)
 • Tổng hợp tiếp nhận và xử lý đơn thư của công dân từ ngày 28/11 đến ngày 02/12/2016   (06/12/2016)
 • Tổng hợp tiếp nhận và xử lý đơn thư của công dân từ ngày 17/10 đến ngày 21/10/2016   (24/10/2016)
 • Tổng hợp tiếp nhận và xử lý đơn thư của công dân từ ngày 10/10 đến ngày 14/10/2016   (17/10/2016)
 • Tổng hợp tiếp nhận và xử lý đơn thư của công dân từ ngày 03/10 đến ngày 07/10/2016   (11/10/2016)
 • Tổng hợp tiếp nhận và xử lý đơn thư của công dân từ ngày 29/8 đến ngày 01/9/2016   (06/09/2016)
 • Tổng hợp tiếp nhận và xử lý đơn thư của công dân từ ngày 22/8 đến ngày 26/8/2016   (29/08/2016)
 • Tổng hợp tiếp nhận và xử lý đơn thư của công dân từ ngày 08/8 đến ngày 12/8/2016   (15/08/2016)