Tiếp Công dân
Thứ hai 17/12/2018

Ban Tiếp công dân tỉnh chuyển đơn đến Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Tân Uyên chỉ đạo, khảo sát, đề xuất lập phương án cụ thể giải quyết và trả lời công dân theo quy định.

Ban Tiếp công dân tỉnh chuyển đơn ông Vàng Văn Thuận và 98 hộ dân, bản Pắc Pạ, xã Vàng San, huyện Mường Tè đến Uỷ ban nhân dân huyện Mường Tè xem xét, giải quyết và trả lời công dân.

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Lai Châu nhận được đơn của ông Lò Văn Pùn; Bản Nà Ngò, xã Nậm Sỏ, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu.

 

Chuyển đơn đến Uỷ ban nhân dân huyện Mường Tè xem xét và trả lời công dân. Đồng thời báo cáo kết quả về Uỷ ban nhân dân tỉnh trước ngày 07/01/2019.

Nội dung đơn của bà đã được Uỷ ban nhân dân huyện Phong Thổ trả lời tại Công văn số 1166/UBND-TNMT ngày 26/9/2018.

 Uỷ ban nhân dân tỉnh chuyển đơn đến UBND huyện Phong Thổ chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính xem xét và trả lời công dân theo quy định.

Uỷ ban nhân dân tỉnh trả lại đơn và đề nghị bà gửi đơn đến Toà án nhân dân tỉnh Lai Châu để được hướng dẫn trả lời theo quy định.

Trong năm 2018, công tác tiếp công dân, giải quyết, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần ổn định chính trị xã hội, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. Thực hiện tốt công tác trực và tiếp công dân tại trụ sở cơ quan, xử lý kịp thời các đơn của công dân gửi đến, tăng cường công tác hòa giải cơ sở, nhằm hạn chế tình trạng khiếu kiện đông người, vượt cấp...

Giao Sở Nội vụ nghiên cứu trả lời các nội dung đề nghị của công dân theo quy định và báo cáo kết quả về Uỷ ban nhân dân tỉnh trước ngày 27/12/2018.

Uỷ ban nhân dân huyện Than Uyên phối hợp với Uỷ ban nhân dân huyện Tân Uyên xem xét, giải quyết và trả lời công dân.

Uỷ ban nhân dân tỉnh chuyển đơn đến UBND huyện Tân Uyên xem xét và trả lời công dân theo quy định.

Chuyển đơn của ông Lờ A Chống và 14 công dân- Bản Tào Cù Nha, xã Lao Chải, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái đến UBND huyện Than Uyên phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lai Châu xem xét và trả lời công dân.

Chuyển đơn của bà Đỗ Thị Sánh đến UBND thành phố Lai Châu xem xét, giải quyết và trả lời công dân. Đồng thời báo cáo kết quả về Uỷ ban nhân dân tỉnh trước ngày 20/12/2018.

Chuyển đơn kiến nghị, phản ánh của công dân bà Trần Thị Huệ, Số nhà 043, tổ 4, phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu đến Uỷ ban nhân dân thành phố Lai Châu khẩn trương xem xét, giải quyết và trả lời công dân theo quy định.

Các tin đã đăng
 • Chuyển đơn kiến nghị, phản ánh của công dân của ông Vàng A Khay, Bản Hua Pù, xã Hố Mít(Tân Uyên)   (19/11/2018)
 • Chủ tịch UBND tỉnh tiếp công dân tại trụ sở Tiếp công dân tỉnh   (13/11/2018)
 • Tổng hợp tiếp nhận và xử lý đơn thư của công dân từ ngày 29/10 đến ngày 02/11/2018   (06/11/2018)
 • Chuyển đơn kiến nghị, phản ánh của công dân Lò Văn Dân đại diện 30 hộ dân bản Mường Tè   (05/11/2018)
 • Chuyển đơn kiến nghị, phản ánh của công dân Dì A Xà, huyện Phong Thổ   (05/11/2018)
 • Chuyển, trả lời đơn của công dân ông Vàng A Dén - Bản Căn Co, xã Căn Co, huyện Sìn Hồ   (01/11/2018)
 • Chuyển và trả lời đơn của công dân ông Vũ Hoa Kết, tổ 24, phường Đông Phong(TP Lai Châu)   (01/11/2018)
 • Chuyển đơn kiến nghị, phản ánh của công dân bà Lò Chăm Phen   (22/10/2018)
 • Giao nhiệm vụ giải quyết đơn kiến nghị của ông Sùng Phái Lầu và một số công dân xã Tà Tổng(Mường Tè)   (22/10/2018)
 • Tổng hợp tiếp nhận và xử lý đơn thư của công dân từ ngày 08/10 đến ngày 12/10/2018   (19/10/2018)
 • Trả lời đơn của công dân Ông Hò Văn Nèn - Bản San Thàng 2, xã San Thàng, TP Lai Châu   (15/10/2018)
 • Chuyển đơn kiến nghị, phản ánh của công dân ông Tạ Văn Hiền Đông Pao, xã San Thàng, TP phố Lai Châu   (15/10/2018)
 • Trả lời đơn của ông Hỏ Văn Viễn   (15/10/2018)
 • Ý kiến về vụ việc khởi kiện của bà Lê Thị Hường   (11/10/2018)
 • Chuyển đơn kiến nghị, phản ánh của công dân bà Lỳ Cố Lay - Bản Sì Thâu Chải, xã Kan Hồ(Mường Tè)   (10/10/2018)