Chỉ đạo nổi bật
Thứ tư 19/1/2022
Chuẩn bị tài liệu làm việc với Đoàn công tác Thành ủy Hà Nội; Triển khai thực hiện Nghị định số 154/2016/NĐ-CP về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải; Xây dựng báo cáo kết quả thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, TĐC các dự án thủy lợi, thủy điện là những chỉ đạo nổi bật của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tuần 1 năm 2017.
Tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp tham gia hoạt động mua bán hàng hoá; xử lý tình trạng xe dừng, đỗ sai quy định trên QL4D... đó là những hoạt động chỉ đạo nổi bật của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tuần thứ 51 năm 2016.
 
Triển khai kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội và dự toán ngân sách địa phương năm 2017; Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi họp thảo luận về tổ chức bộ máy Sở Giáo dục Đào tạo... đó là những chỉ đạo nổi bật của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tuần thứ 50 năm 2016.
Tổng kết hợp tác giữa hai tỉnh Lào Cai- Lai Châu, giai đoạn 2014 – 2015; Đôn đốc thực hiện Chương trình công tác của UBND tỉnh năm 2015... là những Chỉ đạo nổi bật của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tuần thứ 32 năm 2015.
Công điện số 10 Chủ động ứng phó với tình hình mưa, lũ, sạt lở đất; Tăng cường xử lý sau thanh tra việc chấp hành pháp luật về Bảo hiểm xã Hội, Bảo hiểm Y tế; Triển khai thực hiện Chỉ thị 13/CT-TTg ngày 10/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ ... đó là những chỉ đạo nội bật của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tuần thứ 31 năm 2015
Rà soát đánh giá việc thực hiện Thông tư số 41/2012/TT-BCT về xuất khẩu khoáng sản; Tăng cường triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2015... là những Chỉ đạo nổi bật của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tuần thứ 24 năm 2015.
Sớm ổn định đời sống cho Nhân dân sau khi di chuyển ra khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở cao xã Khun Há; Thành lập Tiểu ban công tác cửa khẩu tỉnh Lai Châu... đó là những chỉ đạo nổi bật của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tuần thứ 26,27,28 năm 2014.

Rà soát, báo cáo tình hình sử dụng xe ô tô mang biển ngoại giao của các dự án sử dụng nguồn vốn ODA; Thực hiện nhiệm vụ Đề án ngoại ngữ 2020 năm 2014... đó là những chỉ đạo nổi bật của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tuần thứ 25 năm 2014.

Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về con dấu; Đồng ý chủ trương lập, điều chỉnh dự án quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội cấp huyện… đó là những chỉ đạo nổi bật của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tuần thứ 23, 24 năm 2014.

Triển khai dự án Ngân hàng bò do Hội Chữ thập đỏ Việt Nam hỗ trợ; Công điện tăng cường công tác phòng, chống dịch tay chân miệng và sốt xuất huyết ... là những chỉ đạo nổi bật của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu tuần 22 năm 2014.

Công điện tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh sởi; Chuẩn bị các điều kiện cho buổi tường thuật trực tiếp Lễ Kỷ niệm 10 năm chia tách, thành lập tỉnh; … đó là những chỉ đạo nổi bật của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu tuần thứ  16 năm 2014.

Kế hoạch đón tiếp đại biểu dự kỷ niệm 10 năm chia tách, thành lập tỉnh; Thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về tăng cường các biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm… là những chỉ đạo nổi bật của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tuần thứ 15 năm 2014.

Kế hoạch cải cách hành chính Nhà nước năm 2014; Triển khai ''Tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm'' tỉnh Lai Châu năm 2014… đó là những chỉ đạo nổi bật của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tuần thứ 13, 14 năm 2014.

Triển khai ''Tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm'' tỉnh Lai Châu năm 2014; Xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách sự nghiệp môi trường năm 2015 trên địa bàn tỉnh... đó là những chỉ đạo nổi bật của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tuần thứ 12 năm 2014.

Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn Quý I và đăng ký vốn Quý II dự án di dân TĐC thuỷ điện Lai Châu; Kiểm tra, rà soát, điều chỉnh, bổ sung và hoàn thiện hệ thống báo hiệu đường bộ trên các tuyến đường... đó là những chỉ đạo nổi bật của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tuần thứ 10 năm 2014.

Các tin đã đăng
 • Chỉ đạo nổi bật của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tuần thứ 09/2014   (05/03/2014)
 • Chỉ đạo nổi bật của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tuần thứ 8 năm 2014   (24/02/2014)
 • Chỉ đạo nổi bật của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tuần thứ 06-07/2014.   (18/02/2014)
 • Chỉ đạo nổi bật của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tuần thứ 2 năm 2014   (21/01/2014)
 • Chỉ đạo nổi bật của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tuần thứ 01 năm 2014.   (15/01/2014)
 • Chỉ đạo nổi bật của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tuần thứ 52 năm 2013.   (30/12/2013)
 • Chỉ đạo nổi bật của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tuần thứ 50, 51/ 2013.   (23/12/2013)
 • Chỉ đạo nổi bật của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tuần thứ 49/ 2013   (10/12/2013)
 • Chỉ đạo nổi bật của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tuần thứ 48 năm 2013   (02/12/2013)
 • Chỉ đạo nổi bật của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tuần thứ 47 năm 2013   (25/11/2013)
 • Chỉ đạo nổi bật của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tuần thứ 46 năm 2013.   (18/11/2013)
 • Chỉ đạo nổi bật của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tuần thứ 44 năm 2013.   (15/11/2013)
 • Chỉ đạo, điều hành nổi bật của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch tuần thứ 43 - 2013   (28/10/2013)
 • Chỉ đạo, điều hành nổi bật của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch tuần thứ 42 năm 2013   (24/10/2013)
 • Chỉ đạo, điều hành nổi bật của Chủ tịch và UBND tỉnh tuần thứ 36/ 2013   (09/09/2013)