Thông báo ý kiến TT UBND tỉnh
Thứ tư 22/8/2018
Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo tình hình thực hiện và những khó khăn vướng mắc của công tác di dân, tái định cư dự án thuỷ điện Huội Quảng, Bản Chát; quá trình họp bàn, giải quyết của các cơ quan chuyên môn; ý kiến phát biểu của các thành viên dự họp, đồng chí Lê Trọng Quảng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận.

Ngày 19 tháng 7 năm 2018, tại Phòng họp UBND tỉnh Lai Châu, đồng chí Lê Trọng Quảng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì buổi làm việc để thống nhất biện pháp giải quyết điểm nóng khai thác gỗ trái phép khu vực xã Phìn Hồ, huyện Sìn Hồ.

Sau khi thông qua các nội dung dự thảo trình tại phiên họp và ý kiến tham gia của các đại biểu, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh kết luận.

Các Chủ đầu tư và các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông Vận tải thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo tại các Thông báo kết luận nêu trên, trong đó yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư (cơ quan chủ trì tổng hợp) thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo tiến độ các dự án và kế hoạch bố trí vốn gửi về UBND tỉnh để kịp thời nắm bắt, chỉ đạo

yêu cầu Giám đốc các Sở: Thông tin và Truyền thông, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động - Thương binh và Xã hội triển khai thực hiện báo cáo đánh giá sơ kết 3 năm (2016-2018) tình hình thực hiện Dự án “Truyền thông và giảm nghèo về thông tin” thuộc Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững và Tiêu chí số 8 về thông tin và truyền thông thuộc Chương trình Xây dựng nông thôn mới.

Nhất trí chủ trương chuyển vị trí xây dựng trạm Barie kiểm soát an ninh, hàng hoá, phương tiện tại khu vực Km1, Quốc lộ 12, khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng đến vị trí tại Km5+783-Km5+950, Quốc lộ 12.

Trên cơ sở kết quả kiểm tra thực địa và ý kiến trao đổi, thống nhất của các thành viên tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:

Sau khi tiến hành kiểm tra thực tế tại một số khu vực cửa khẩu Ma Lù Thàng, nghe Lãnh đạo Ban quản lý Khu KTCK Ma Lù Thàng, UBND huyện Phong Thổ báo cáo tình hình triển khai một số nội dung có liên quan và ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp, đồng chí Giàng A Tính – Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:

Trên cơ sở kết quả kiểm tra thực địa và ý kiến trao đổi, thống nhất của các thành viên tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trọng Quảng kết luận.

Thông báo ý kiến Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại Phiên họp UBND tỉnh tháng 5 năm 2018 ngày 21 - 22/5/2018.

UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện kịp thời khắc phục những hạn chế, khó khăn và những chỉ tiêu khó đạt trong thực hiện nhiệm vụ đã được Đoàn giám sát chỉ ra, đặc biệt là vấn đề sinh con thứ 3 trở lên, tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống.

Ý kiến kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp UBND tỉnh tháng 4 năm 2018.

Sau khi kiểm tra tiến độ thực hiện dự án, nghe lãnh đạo UBND huyện Sìn Hồ, lãnh đạo Ban QLDA ĐTXD các công trình Giao thông tỉnh báo cáo tình hình thực hiện dự án, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án, ý kiến tham gia của các thành viên trong Đoàn công tác, đồng chí Giàng A Tính – Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến kết luận như sau:

Thông báo Kết luận của đồng chí Tống Thanh Hải – Phó Chủ tịch UBND tỉnh sau kiểm tra, làm việc với UBND huyện Nậm Nhùn và các ngành, đơn vị liên quan về dự án đầu tư xây dựng trường DTNT THPT Nậm Nhùn.

 Thông báo số 24 /TB-UBND, Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi kiểm tra và làm việc về tình hình sản xuất nông, lâm nghiệp và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Nậm Nhùn
Các tin đã đăng
 • Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh ngày 07 tháng 3 năm 2018   (21/03/2018)
 • Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi kiểm tra thực địa vùng chè cổ thụ của huyện Tam Đường   (08/03/2018)
 • Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, tại buổi họp ngày 02/3/2018   (05/03/2018)
 • Thông báo kết luận của đồng chí Tống Thanh Hải - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực   (23/02/2018)
 • Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị Triển khai Đề án Phát triển cây Mắc ca   (19/01/2018)
 • Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc ngày 09/01/2018   (11/01/2018)
 • Kết luận của đồng chí Lê Trọng Quảng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi họp ngày 09/01/2018   (11/01/2018)
 • Thông báo kết luận của đồng chí Lê Trọng Quảng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi họp ngày 09/01/2018   (11/01/2018)
 • Kết luận của Đ/c Lê Trọng Quảng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh sau cuộc họp ngày 08/1/2018   (10/01/2018)
 • Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp ngày 09/1/2018   (09/01/2018)
 • Kết luận của đồng chí Lê Trọng Quảng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp ngày 13 tháng 11 năm 2017   (05/12/2017)
 • Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với đoàn công tác của Hiệp hội Mắc ca VN   (01/12/2017)
 • Kết luận của Phó CT UBND tỉnh tại cuộc họp BCĐ Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sách nông   (22/11/2017)
 • Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họpUBND tỉnh tháng 10 năm 2017.   (02/11/2017)
 • Kết luận của đồng chí Lê Trọng Quảng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, tại buổi họp ngày 16/10/2017   (26/10/2017)