Thông báo ý kiến TT UBND tỉnh
Thứ sáu 16/11/2018

Đối với UBND huyện Phong Thổ tiếp tục tuyên truyền và huy động lực lượng thực hiện vệ sinh toàn bộ tuyến tham quan (bao gồm cả khu vực sản xuất dọc tuyến, các điểm dân cư); tổ chức nạo vét, tu sửa tuyến đến điểm tham quan đảm bảo từ các ngồn vốn đã được bố trí.

Nội dung kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 10/2018. Thừa lệnh Chủ tịch, Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan biết, triển khai thực hiện.

Thông báo Kết luận của đ/c Lê Trọng Quảng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi họp ngày 10/10/2018 v/v thống nhất nội dung tháo gỡ vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng hạng mục đường R5 – Khu dân cư số 6, phường Tân Phong, TP.Lai Châu.

Ngày 21/8/2018, UBND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 8 năm 2018. Dự phiên họp có các đồng chí Thành viên UBND tỉnh; Các đại biểu mời: Lãnh đạo: UBMTTQ Việt Nam tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh uỷ, Văn phòng HĐND tỉnh. Sau khi thông qua các nội dung dự thảo trình tại phiên họp và ý kiến tham gia của các đại biểu, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh kết luận.
Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo tình hình thực hiện và những khó khăn vướng mắc của công tác di dân, tái định cư dự án thuỷ điện Huội Quảng, Bản Chát; quá trình họp bàn, giải quyết của các cơ quan chuyên môn; ý kiến phát biểu của các thành viên dự họp, đồng chí Lê Trọng Quảng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận.

Ngày 19 tháng 7 năm 2018, tại Phòng họp UBND tỉnh Lai Châu, đồng chí Lê Trọng Quảng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì buổi làm việc để thống nhất biện pháp giải quyết điểm nóng khai thác gỗ trái phép khu vực xã Phìn Hồ, huyện Sìn Hồ.

Sau khi thông qua các nội dung dự thảo trình tại phiên họp và ý kiến tham gia của các đại biểu, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh kết luận.

Các Chủ đầu tư và các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông Vận tải thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo tại các Thông báo kết luận nêu trên, trong đó yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư (cơ quan chủ trì tổng hợp) thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo tiến độ các dự án và kế hoạch bố trí vốn gửi về UBND tỉnh để kịp thời nắm bắt, chỉ đạo

yêu cầu Giám đốc các Sở: Thông tin và Truyền thông, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động - Thương binh và Xã hội triển khai thực hiện báo cáo đánh giá sơ kết 3 năm (2016-2018) tình hình thực hiện Dự án “Truyền thông và giảm nghèo về thông tin” thuộc Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững và Tiêu chí số 8 về thông tin và truyền thông thuộc Chương trình Xây dựng nông thôn mới.

Nhất trí chủ trương chuyển vị trí xây dựng trạm Barie kiểm soát an ninh, hàng hoá, phương tiện tại khu vực Km1, Quốc lộ 12, khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng đến vị trí tại Km5+783-Km5+950, Quốc lộ 12.

Trên cơ sở kết quả kiểm tra thực địa và ý kiến trao đổi, thống nhất của các thành viên tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:

Sau khi tiến hành kiểm tra thực tế tại một số khu vực cửa khẩu Ma Lù Thàng, nghe Lãnh đạo Ban quản lý Khu KTCK Ma Lù Thàng, UBND huyện Phong Thổ báo cáo tình hình triển khai một số nội dung có liên quan và ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp, đồng chí Giàng A Tính – Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:

Trên cơ sở kết quả kiểm tra thực địa và ý kiến trao đổi, thống nhất của các thành viên tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trọng Quảng kết luận.

Thông báo ý kiến Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại Phiên họp UBND tỉnh tháng 5 năm 2018 ngày 21 - 22/5/2018.

UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện kịp thời khắc phục những hạn chế, khó khăn và những chỉ tiêu khó đạt trong thực hiện nhiệm vụ đã được Đoàn giám sát chỉ ra, đặc biệt là vấn đề sinh con thứ 3 trở lên, tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống.

Các tin đã đăng
 • Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại Phiên họp UBND tỉnh tháng 4 năm 2018   (14/05/2018)
 • Kết luận của đ/c Giàng A Tính sau khi kiểm tra tiến độ một số dự án giao thông tại huyện Sìn Hồ   (08/05/2018)
 • Kết luận của đ/c Tống Thanh Hải kiểm tra, làm việc với UBND huyện Nậm Nhùn   (26/04/2018)
 • Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi kiểm tra và làm việc với huyện Nậm Nhùn   (06/04/2018)
 • Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh ngày 07 tháng 3 năm 2018   (21/03/2018)
 • Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi kiểm tra thực địa vùng chè cổ thụ của huyện Tam Đường   (08/03/2018)
 • Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, tại buổi họp ngày 02/3/2018   (05/03/2018)
 • Thông báo kết luận của đồng chí Tống Thanh Hải - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực   (23/02/2018)
 • Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị Triển khai Đề án Phát triển cây Mắc ca   (19/01/2018)
 • Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc ngày 09/01/2018   (11/01/2018)
 • Kết luận của đồng chí Lê Trọng Quảng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi họp ngày 09/01/2018   (11/01/2018)
 • Thông báo kết luận của đồng chí Lê Trọng Quảng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi họp ngày 09/01/2018   (11/01/2018)
 • Kết luận của Đ/c Lê Trọng Quảng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh sau cuộc họp ngày 08/1/2018   (10/01/2018)
 • Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp ngày 09/1/2018   (09/01/2018)
 • Kết luận của đồng chí Lê Trọng Quảng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp ngày 13 tháng 11 năm 2017   (05/12/2017)