Ban chấp hành
Thứ bảy 27/2/2021
Ban chấp hành Chi đoàn TNCS Hồ Chí Minh Văn phòng UBND tỉnh Lai Châu nhiệm kỳ 2014-2017.    

Ban chấp hành Chi đoàn TNCS Hồ Chí Minh Văn phòng UBND tỉnh Lai Châu nhiệm kỳ 2012-2014.

Chi đoàn TNCS Hồ Chí Minh Văn phòng UBND tỉnh.